Unge fra hjem med alkoholproblemer skader oftere sig selv

Et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU har fundet frem til at børn fra hjem med alkoholproblemer, i højere grad end andre unge, laver selvskade og forsøger selvmord. Studiet påviser en dobbelt så stor andel af selvskade blandt unge, hvor alkohol fylder derhjemme og over en dobbelt så stor andel af de unge har forsøgt selvmord blandt disse børn.Publiceret

04.08.17


Udgiver

European Child & Adolescent Psychiatry


Forfattere

  • Veronica S. C. Pisinger
  • Keith Hawton
  • Janne S. Tolstrup

Kategori

Videnskablig artikel


Studiet bygger på data fra ungdomsprofilen, hvor 75.000 unge fra gymnasier og erhvervsuddannelser har svaret på spørgsmål om deres ungdomsliv.

Her har man set nærmere på om der er en sammenhæng mellem alkoholproblemer i hjemmet og selvskade hos unge, ifølge de unges egne oplysninger.

Studiet har vist en sammenhæng mellem at vokse op i et hjem med alkoholproblemer og at have selvmordstanker og udøve selvskade og selvmordsforsøg.  

Undersøgelsen viser at især piger som er vokset op i hjem med alkoholproblemer ender med at gøre skade på sig selv. Hele 42% af pigerne som er opvokset med alkoholproblemer derhjemme har gjort skade på sig selv. For drengene er det 23%. Det er tæt på dobbelt så mange som skader sig selv i forholdt til unge opvokset uden alkoholproblemer tæt på.

Til trods for at selvmordsstatistikkerne falder er der en stærk overrepræsentation af unge opvokset i alkoholfamilier som forsøger selvmord. 5,8% af drengene og 9,4% af pigerne som kommer fra hjem med alkoholproblemer har forsøgt selvmord, hvilket er over dobbelt så mange som blandt resten af de unge.

Studiet bekræfter den voldsomme psykiske belastning det kan være for børn og unge at vokse op i et hjem præget af alkoholproblemer og er med til at tegne et billede af, hvor vigtigt det er, at finde frem til disse børn i tide, før omsorgssvigtet bliver for stort.Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!