Unge af forældre med alkoholproblemer drikker risikofyldt

Unge fra hjem med alkoholproblemer starter tidligere med at drikke, drikker større mængder alkohol om ugen og mere ved samme lejlighed, sammenlignet med unge, hvor forældrene ikke har alkoholproblemer.Publiceret

11.01.17


Udgiver

Preventive Medicine


Forfattere

  • Veronica S. C. Pisinger
  • Charlotte Holst
  • Pernille Bendtsen
  • Ulrik Becker
  • Janne S. Tolstrup

Kategori

Videnskablig artikel


Statens institut for Folkesundhed har gennemført en landsdækkende undersøgelse, hvor godt 69.000 unge fra gymnasier og erhvervsuddannelser (15-25årige) har svaret på spørgsmål om sundhed, helbred og trivsel, herunder eget alkoholforbrug og alkoholproblemer i familien.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om unge af forældrene med alkoholproblemer har forskellige drikkevaner i forhold til unge af forældrene uden alkoholproblemer. Endvidere blev det undersøgt, om sammenhængen mellem forældrenes alkoholproblemer og de unges drikkevaner afveg afhængigt af barnets køn og om det var mor eller far, der drak. Desuden er det undersøgt om der er en sammenhæng mellem tyngden af forældre alkoholproblemer eller samliv med den drikkende forældre og tidligere debut og tungere drikkemønstre.

Resultaterne tyder på, at børn og unge "arver" deres forældres alkoholvaner, selv i de tilfælde, hvor børnene ofte har været utrygge, fordi forældrene drak for meget. Forventningen var, at der ville vise sig at være en polarisering af de unge i retning af to grupper, en gruppe hvor de unge ville have et risikofyldt drikkemønster ligesom forældrene, og en anden gruppe hvor de unge slet ikke drak/var meget påholdende, netop for at undgå de negative konsekvenser, som de havde oplevet hos forældrene.

I undersøgelsen svarede otte procent af pigerne og cirka seks procent af drengene, at de var vokset op i hjem med alkoholproblemer. Det var op til de unge selv at definere, hvorvidt forældrene havde et alkoholproblem eller ej.  

Forskellen mellem unge fra familier med alkoholproblemer og unge fra familier uden alkoholproblemer er:

  • Unge af forældrene med alkoholproblemer har tidligere alkoholdebutalder (drenge: Ods Ratio = 1,68; piger: OR 1,95)
  • Unge af forældrene med alkoholproblemer rusdrikker (+5 genstande på drikkeepisode) oftere.
  • Unge af forældrene med alkoholproblemer drikker flere genstande på ugebasis (drenge: 15.2 vs. 13,9 genstande om ugen, piger: 11,6 vs. 10,2 genstande om ugen)
  • Piger af forældrene med alkoholproblemer har lavere odds for ikke at drikke alkohol
  • Piger og drenge, der ofte oplevede at blive skældt ud og råbt ad på grund af forældrenes druk, drak i gennemsnit henholdsvis 12,5 og cirka 19 genstande om ugen. Til sammenligning drak piger og drenge fra hjem uden alkoholproblemer henholdsvis 10 og cirka 14 genstande om ugen..

Det havde generelt ingen betydning for de unges drikkevaner om det var far eller en mor, som havde alkoholproblemer.

Resultaterne understreger, at unge med forældre med alkoholproblemer er en særlig risikogruppe for selv at udvikle alkoholproblemer. Der er for eksempel også flere i denne gruppe, der har prøvet at være fulde, inden de fylder 14 år, i forhold til piger og drenge med forældre uden alkoholproblemerFandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!