Alkohols betydning for studerendes frafald

Danmarks Evalueringsinstitut(EVA) har set nærmere på, hvad der har betydning for et stort frafald blandt studerende i opstartsfasen af et studie. Ud over det sociale og de faglige informationer har de set nærmere på om alkohol spiller en rolle, når det handler om frafald på uddannelserne.Publiceret

01.01.17


Udgiver

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut


Kategori

Rapport


Her har de ikke fundet endegyldigt bevis for alkoholens rolle i de studerendes frafald. En af de vigtigste pointer fra rapporten er dog at der på uddannelsesstederne bør være en alkoholpolitik. EVA kommer med denne pointe da der bland de studerende ses en større sandsynlighed for frafald blandt de grupperinger som enten drikker meget/har et højt forbrug og dem som drikker mindre/slet ikke drikker.

Uddannelsesstederne bør derfor være opmærksomme på at få skabt rammer på uddannelserne som kan inkludere begge disse grupper i det sociale og faglige liv, der findes på danske uddannelsessteder.

Evalueringen har ikke fundet frem til at der er en sammenhæng mellem om uddannelsesinstitutioner med et højt eller lavt alkoholforbrug, også er dem som oplever de største frafald. Det er derimod de studerendes eget alkoholforbrug som har betydning for sandsynligheden for at de dropper ud af studiet.

På både universiteter og professionshøjskoler er det studerende med et middelstort alkoholindtag, der gennemsnitligt set har den mindste frafaldssandsynlighed, mens både et stort og et lille alkoholindtag er forbundet med en større sandsynlighed for frafald.

På både de videregående uddannelser og professionshøjskolerne spiller deres alkoholforbrug ind i forhold til sandsynligheden for at de dropper ud. På erhvervsakademierne ses der ikke en sammenhæng mellem elevernes alkoholforbrug og sandsynligheden for at de dropper ud af deres studie.


Studiestartens betydning for frafald.PNG

Studiestartens betydning for frafald på videregående uddannelser

  • Publiceret

    01.01.17

  • Side

    49

Download
2,3 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!