Mere alkohol, større risiko for brystkræft, mindre risiko for hjertesygdom

En dansk studie fra SIF blandt 50-64årige kvinder tyder på en øget risiko for brystkræft i løbet af bare ganske få år, hvis en kvinde begynder at drikke mere alkohol end vanligt. Omvendt vil risikoen for at få en blodprop i hjertet falde.Publiceret

12.04.16


Udgiver

The British Medical Journal


Forfattere

 • Marie K. Dam
 • Ulla A. Hvidtfeldt
 • Anne Tjønneland
 • Kim Overvad
 • Morten Grønbæk
 • Janne S. Tolstrup

Kategori

Artikel


Dansk pioner-studie

Et studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU offentliggjort i det anerkendte, internationale tidsskrift British Medical Journal i maj 2016 har som det første studie undersøgt, hvilken betydning en ændring i alkoholforbrug hos kvinder har for helbredet over en længere periode.

Underbygger tidligere forskning

Ifølge studiet øger kvinder, der for eksempel går fra at drikke 7 genstande til 14 om ugen, risikoen for at få brystkræft med 13 procent. Samtidig falder risikoen for at få en blodprop i hjertet med 11 procent.

Øger kvinderne forbruget med i alt 14 genstande – for eksempel fra 7 til 21 genstande om ugen – stiger risikoen for at få brystkræft med 30 procent. Samtidig falder risikoen for at få en blodprop i hjertet med 22 procent. 

Der har ikke tidligere været udført et studie, hvor man har set på de helbredsmæssige konsekvenser af kvinders alkoholforbrug og ændringer i deres forbrug over tid. Førhen har der kun været studier som har givet et øjebliksbillede af alkoholforbrugets betydning for helbredet. De har givet indikationer på de samme konsekvenser som det nye studie viser.

Ændring i alkoholforbrug over 5 år

21.523 danske kvinder i alderen 50-64 år har deltaget i undersøgelsen. Kvinderne blev mål, vejet og interviewet om deres livsstil og alkoholvaner to gange med fem års mellemrum.

Efterfølgende har forskerne fulgt kvinderne i 11 år for at se, hvem der udviklede brystkræft eller fik en blodprop i hjertet.

Figurerne nedenfor viser den relative risiko for henholdsvis brystkræft og blodprop i hjertet i forhold til kvindernes ændring i alkoholindtag over en femårig periode. 

Værdien 0 betegner kvinder, hvis alkoholforbrug ikke ændrede sig over de fem år, mens for eksempel værdien 10 betegner kvinder, som øgede deres alkoholforbrug med 10 genstande om ugen i løbet af de fem år.


De stiplede linjer angiver den statistiske usikkerhed (95 procent sikkerhedsinterval). 

 Alkohol og brystkræft

  

Studiet har også undersøgt, hvad det betyder for helbredet, hvis man drikker mindre, men her fandt forskerne ingen statistisk sikre sammenhænge.

Hvert år dør omtrent 2200 kvinder af iskæmisk hjertesygdom og 1200 kvinder af brystkræft. 


Five year change in alcohol intake.PNG

Five year change in alcohol intake and risk of breast cancer and coronary heart disease among postmenopausal women: prospective cohort study

 • Publiceret

  12.04.16

 • Side

  10

Forfattere

Marie K. Dam Ulla A. Hvidtfeldt Anne Tjønneland Kim Overvad Morten Grønbæk Janne S. Tolstrup

Download
401,9 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!