COC's erklæring om alkohol og cancer

Rapporten viser en sammenhæng mellem alkoholforbrug og nogle former for cancer. Når alkoholforbruget mindskes falder risikoen for cancer, det kan dog tage lang tid før risikoen er nede på niveau med personer, der ikke drikker alkohol.Publiceret

01.01.15


Udgiver

COC Secretariat


Kategori

Rapport


COC (Commitee On Carcinogenicit), et britisk udvalg af uafhængige eksperter som rådgiver Department of Health og andre engelske myndigheder besluttede i 2013 endnu engang at undersøge om det, at drikke alkohol forårsager cancer.

Indtagelse af alkohol har vist sig at øge risikoen for at få nogle former for cancer. Det betyder ikke, at alle, der drikker alkohol vil få cancer, men at nogle kræftformer er mere almindelige hos personer, der drikker mere alkohol.

WHO 's' Internationale agentur for kræftforskning IARC finder, at alkohol øger risikoen for at få cancer i mund (mundhule) og hals (svælg), strubehoved (larynx), spiserør og tyktarm (colorectum), lever og brystkræft hos kvinder. Formentlig er der også en sammenhæng mellem alkohol og cancer i bugspytkirtlen. Det konkludere IARC efter sin seneste gennemgang(2009) af oplysninger om alkohol og cancer.

COC har gennemgået de nye oplysninger om alkohol og cancer, der er blevet tilgængelige siden IARC´s revision 2009. Trods begrænsninger i COCs konklusioner som følge af forskningsundersøgelserne ikke har anvendt ens parametre i forbindelse med registrering af data, finder COC den samme sammenhæng mellem alkohol og cancer som IARC har påvist.

COC’s undersøgelse tyder på, at alle typer af alkoholholdige drikkevarer kan forårsage cancer – dog med en mindre forskel i risiko for forskellige typer alkohol (øl, vin, spiritus). Det skyldes forskellen i mængden af alkohol i drikken.

Undersøgelserne viser endvidere, at mennesker, der drikker endog lave niveauer af alkohol har en større risiko for at få cancer i mund og hals, spiserør, og af brystkræft hos kvinder end mennesker, der ikke drikker alkohol overhovedet. Drikker man 1 genstand (svarende til 12 gram ren alkohol) eller flere øges risikoen for cancere i strubehovedet og tyktarmen, mens cancer i leveren og bugspytkirtlen typisk rammer mennesker der drikker 4 genstande eller flere per dag. Risikoen for at få disse kræftformer øges jo mere alkohol en person drikker.

Der er meget lidt videnskabelig information om druk (større mængder alkohol ved en enkelt lejlighed) og cancer. Næsten alle de nye undersøgelser har set nærmere på effekten af ​​den samlede alkohol drukket over en periode som en uge eller en måned og risikoen for cancer. Mængden af ​​alkohol drukket ved en enkelt lejlighed er ikke blevet undersøgt nærmere.

Forskningen har fundet flere årsagssammenhænge mellem alkohol og cancer. Både alkohol og de stoffer det nedbrydes i kan skade cellerne, hvilket øger risikoen for cellerne bliver til kræftceller. Der er i den forbindelse kommet mere viden om, at nedbrydningen og udskillelsen af alkohol kan afvige mellem individer på grund af genetiske forskelle, hvormed nogle vil være mere eksponerede for risiko end andre. Alkohol kan også spille sammen med andre kræftfremkaldende kemikalier (fx tobaksrøg i munden og halsen), forårsage skade på leverceller og føre til skrumpelever, ændre niveauerne af kønshormoner (fx østrogen, som kan spille en rolle i brystkræft), og ændre vitamin og mineral niveauer (fx lavere folat niveau som er forbundet med risiko for tarmkræft).

COC finder det vanskeligt at drage sikre konklusioner fra et lille antal undersøgelser, der viser, at nyrekræft, non-Hodgkin lymfom, Hodgkins lymfom, og ekstra-hepatisk galdegangs og –blærekræft er mindre almindelige i mennesker, der drikker alkohol end hos afholdende. Det er imidlertid helt sikkert, at den øgede risiko for andre kræftformer som følge af at drikke alkohol langt opvejer enhver mulig nedsat risiko for disse kræftformer.

Effekten af ​​at stoppe med at drikke i forhold til risikoen for at få cancer er blevet undersøgt for nogle kræftformer -  og risikoen aftager gradvist efter ophør af alkoholforbrug. Men det kan tage mange år før denne risiko er faldet til et niveau svarende til mennesker, der aldrig har drukket alkohol. Nogle undersøgelser finder dog en øget risiko ved afholdenhed, dette forhold hænger muligvis sammen med flere folk stopper med at drikke på grund af utilpashed.

Fordi risikoen for cancer øges des mere alkohol en person drikker, burde det at reducere forbruget samtidig mindske risikoen for at udvikle en alkohol-associeret cancer, men COC kunne ikke identificere undersøgelser, som adresserede dette tema.

COC har ud fra en vurdering af en række publikationer, især to analyser estimeret, at 4-6% af alle nye kræfttilfælde i Storbritannien i 2013 skyldes alkohol.

På baggrund at den seneste gennemgang (2015) konkluderer COC at:

 • Indtagelse af alkohol forårsager cancer i mundhule og svælg, strubehovedet (larynx), spiserør, tyktarmen (colorectum), lever og det kvindelige bryst. Alkoholforbrug spiller sandsynligvis også en rolle i forhold til cancer i bugspytkirtlen.
 • Personer, der drikker selv lave niveauer af alkohol har en større risiko for at få visse kræftformer end folk, der ikke drikker alkohol.
 • Selv ved lave niveauer af alkoholindtagelse, under 1 genstand pr dag/7 om ugen er der er en øget risiko for følgende typer cancer:
  • mund og svælg (mundhule og svælg)
  • spiserøret (oesophagus)
  • bryst hos kvinder.
 • Ved alkohol indtag over 1 genstand pr dag/7 om ugen er der endvidere en øget risiko for følgende typer cancer:
  • strubehovedet (larynx)
  • tyktarmen (colorectum)
 • Ved høje niveauer af alkoholindtagelse, over ca. 4 genstande per dag/28 om ugen er der er en øget risiko for følgende typer cancer:
  • Leveren
  • Bugspytkirtlen
 • Risikoen for at få cancer øges jo mere alkohol en person drikker.
 • Risikoen for at få alkoholrelaterede kræftformer aftager for nogle af sygdommene gradvist over tid hos mennesker, der stopper med at drikke alkohol. Det kan dog tage mange år før risikoen falde til et niveau svarende til de, der aldrig har drukket alkohol. Det er endvidere logisk at antage, at selv en reduktion alkoholforbruget kan føre til en reduktion i kræftrisiko.

 

Se hele dokumentationen her


COC statement 2015.PNG

COC's Statement 2015/S2 - Statement on consumption of alcoholic beverages and risk of cancer

 • Publiceret

  01.01.15

 • Side

  69

Download
634,2 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!