Alkoholafhængighed øger risiko for 200 sygdomme og tidlig død

En danske kohorteundersøgelse af flere grupper af somatiske sygdomme og dødsårsager, blandt 19.000 alkoholafhængige og med en kontrolgruppe på 187.000, underbygger at alkohol indgår årsagsgrundlaget i op mod 200 sygdomme, herunder sygdomme hvor alkohol ikke tidligere blev anset som en nævneværdig risikofaktor. Risikoen er generelt dosisafhængig, des højere forbrug og i jo længere tid, des større er risikoen for sygdom og tidlig død. Kvinder er mere udsat for de negative følgesygdomme end mænd.Publiceret

10.02.17


Udgiver

Addiction


Forfattere

 • Charlotte Holst
 • Janne S. Tolstrup
 • Holger Jelling Sørensen
 • Ulrik Becker

Kategori

Videnskablig artikel


Der er omkring 200 sygdomme og lidelser hvor årsagen helt eller delvis hænger sammen med alkoholafhængighed og et storforbrug af alkohol. Undersøgelser har tidligere vist alkohol er associeret med en større risiko for at få kræft, lever- og bugspytkirtelsygdomme mfl. Nærværende undersøgelse dokumenterer, at der flere somatiske sygdomme bliver observeret hos personer med alkohol afhængighed end hos den generelle befolkning. Undersøgelser tyder desuden på den øgede risiko er dosis-afhængig, des højere forbrug af alkohol ses større risiko for mere alvorlige sygdomme og lidelser. Kvinder tåler i mindre grad end mænd et overforbrug af alkohol. Alkoholrelaterede leverproblemer, hjerneskader og kardiomyopati (forandring og sygdom i hjertemusklen) findes tidligere og udvikler sig hurtigere hos kvinder end hos mænd.

Formålet med kohorteundersøgelsen var at estimere den kønsspecifikke risiko for et bredt spektrum af somatiske sygdomme hos personer med alkoholafhængighed versus den generelle befolkning. Og at estimere den kønsspecifikke risiko for at tidlige død som følge af disse sygdomme. Undersøgelsen blev udført som et register-baseret undersøgelse og inkluderer 19 002 personer med alkoholafhængighed og en kontrolpopulation på 186 767 individer fra den generelle befolkning.    

Sygdomsgrupper der er inkluderet i undersøgelsen:  Fordøjelsessystemet, hudsygdomme, nervesystemet, respiratoriske system, blod- og kredsløbssygdomme, kønssygdomme, urinvej, infektioner, endokrine system, muskel- og knoglesygdomme, metaboliske sygdomme og kræft 

Hovedresultater:

 • Både kvinder og mænd med alkoholafhængighed havde statistisk signifikant større risiko for at udvikle sygdomme og lidelser indenfor næsten alle de undersøgte sygdomsgrupper end den generelle befolkning.
 • Risikoen var forhøjet i forhold til den generelle befolkning, for velkendte alkoholrelateret sygdomme, men var også signifikant forhøjet for lidelser som ikke er veletableret som alkoholrelateret sygdomme, såsom demens, psoriasis, tuberkulose og brystkræft hos mænd.
 • Der blevet fundet signifikant større risiko for mortalitet blandt mænd med alkoholafhængighed i alle somatiske sygdomsgrupper, end for mænd i kontrolgruppen
 • Lignende resultater blev også fundet hos kvinder med alkoholafhængighed, dog ikke indenfor respiratoriske sygdomme og hudsygdomme.
 • Mænd og kvinder med alkoholafhængighed har størst risiko for at omkomme af sygdomme i fordøjelsessystemet.
 • Mænd og kvinder med alkoholafhængighed havde højere risiko end den generelle befolkning at omkomme fra alkoholrelateret sygdomme, såsom kardiomyopati, leversygdomme, spiserørskatar og skrumpelever.
 • Mænd og kvinder havde dog også højere risiko for at omkomme af sygdomme, som ikke i lige så høj grad er etableret som alkoholrelateret sygdomme, såsom lungebetændelse.
 • Mænd med alkoholafhængighed mistede næsten tre gange så mange potentielle leveår per 1000 individer før 75 år, end mænd i kontrolgruppen.
 • Kvinder med alkoholafhængighed mistede næsten fire gange så mange potentielle leveår per 1000 individer før 75 år, end kvinder i kontrolgruppen.

Forskerne bag studiet nævner, at svaghed ved studiet er en manglende information i det register, der er blevet brugt. Information vedrørende beskæftigelse, erhverv og ryger/ikke ryger er mangelfulde, og da disse faktorer vides at have effekt på mortalitet og morbiditet, skal der tages hensyn til denne svaghed ved fortolkning af resultaterne.Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!