Hvad koster alkoholoverforbrug samfundet?

Personer med et alkoholoverforbrug koster dagligt samfundet penge. KORA har undersøgt de samfundsøkonomiske omkostninger, der kan relateres til alkoholoverforbrug i Danmark. De inkluderede omkostninger tæller både registerbaserede omkostninger og estimater af alkoholrelaterede omkostninger.Publiceret

01.01.14


Udgiver

KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning


Forfattere

 • Jakob Kjellberg
 • Camilla Aavang Poulsen

Kategori

Notat


 De registerbaserede omkostninger består af

 • Forbrug af sundhedsydelser og medicin
 • Hjemmehjælp (pleje og praktisk hjælp)
 • Kommunale omkostninger (overførsler og ydelser, anbringelser og hjælpeforanstaltninger)
 • Ikke-kommunale omkostninger (aldersbetinget pension, efterløn, A-kasse)
 • Produktionstab (målt i løntab)

 

De estimerede alkoholrelaterede samfundsomkostninger består af

 • Trafikulykker
 • Kriminalitet

 

Undersøgelsens opsummering:

 

 • For en borger med alkoholrelateret sygehuskontakt er den årlige direkte meromkostning på 100.436 kr., når der sammenlignes med en tilsvarende borger uden et overforbrug af alkohol.
 • For en borger i alkoholbehandling er den årlige meromkostning 48.017 kr., når der sammenlignes med en tilsvarende borger uden et overforbrug af alkohol.
 • Produktionstabet målt i løntab for en borger med alkoholrelateret sygehuskontakt er 97.828 kr. pr. år, når der sammenlignes med en tilsvarende borger uden et overforbrug af alkohol.
 • Produktionstabet målt i løntab for en borger i alkoholbehandling er 101.321 kr. pr. år, når der sammenlignes med en tilsvarende borger uden et overforbrug af alkohol.
 • Andelen af anbragte børn af borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt er 11,5 % mod 2 % i kontrolgruppen. De tilsvarende tal for borgere i alkoholbehandling og deres kontrolgruppe er 7,1 % mod 1,5 %.
 • Omkostninger til anbringelser pr. barn af borgere med alkoholrelateret sygehuskontakt er 5 gange højere end for kontrolgruppen og for borgere i alkoholbehandling 4,5 gange højere.
 • Den estimerede omkostning af alkoholrelaterede trafikulykker er knap 2 mia. kr.
 • Den estimerede omkostning af alkoholrelateret kriminalitet er ca. 1,6 mia. kr.
 • Det samlede estimat af omkostninger ved alkoholoverforbrug i Danmark beløber sig til ca. 13 mia. kr. på årsbasis. Dog er omkostninger til plejehjem, arbejdsulykker og kommunal genoptræning ikke inkluderet.
 • Der vurderes at være 140.000 alkoholafhængige i Danmark, mens denne registerbaserede analyse kun har identificeret 52.366 personer. Ikke-identificerede alkoholafhængiges forbrug af ydelser er ikke med i denne analyse, hvorfor de 13 mia. kr. er et minimumsestimat.

 


samfundsøkonomiske omkostninger.PNG

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug

 • Publiceret

  01.01.14

 • Side

  20

Forfattere

Jakob Kjellberg Camilla Aavang Poulsen

Download
368,5 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!