AUDIT

AUDIT er et screeningsværktøj, der blandt andet bruges af de praktiserende læger, til at vurdere en patients alkoholforbrug og om der er brug for en videre udredning og andre initiativer i forhold til patienten og dennes behov for behandling.Publiceret

01.01.10


Udgiver

Dansk Selskab for Almen Medicin


Kategori


Alcohol Use Disorder Test (AUDIT) bruges til at finde frem til patienter, der er i fare for et alkoholrelateret sundhedsproblem eller for alkoholafhængighed.

AUDIT er et internationalt valideret screeningsværktøj, der har vist gode resultater i at finde frem til storforbrug, skadeligt forbrug og alkoholafhængighed blandt patienter hos praktiserende læger.

Metoden er udviklet af WHO og kan bruges som interviewspørgsmål til patienten eller til selvregistrering.

 

Vurdering af resultatet

Patienten får point for hvert svar der gives og det er den samlede score der afgør om patienten skal sendes til videre udredning. Der kan max scores 40 points.

0-7 (For kvinder 5-6): Der er ikke umildbart mistanke om alkoholforbrug

8-15: Tyder på storforbrug af alkohol

16-19: Tyder på et skadeligt forbrug af alkohol

≥ 20: Tyder på alkoholafhængighed 

 

Det er ikke kun den samlede score der har betydning for hvilken type af forbrug patienten vurderes at have. Alt efter i hvilke spørgsmål der er blevet scoret højt, kan det være med til at give et billede af patientens forbrug. Det er derfor ikke kun en høj score der har betydning for hvilket forbrug patienten menes at have, men også hvilke spørgsmål.

Spm 1-3: Tyder på stort forbrug

Spm 7-10: Tyder på skadeligt forbrug

Spm 4-6: Tyder på afhængighed

 

Dette er et screeningsværktøj til den tidlige udredning, det bliver ofte brugt hos praktiserende læger, men kan også bruges hos andre faggrupper der er i kontakt med en større gruppe af personer, hvor deres alkoholforbrug kan være belastning for dem eller deres nærmeste. 

Her kan du hente AUDIT til borgere.


AUDIT.PNG

AUDIT

  • Publiceret

    01.01.10

  • Side

    1

Download
25,1 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!