Anbefalinger til forebyggelse i kommunerne

Sund By Netværket har med støtte fra Sundhedsstyrelsen udgivet denne vejledning tilbage i 2008. Den kommer med konkrete anvisninger til, hvordan man kan sænke alkoholforbruget i kommunerne.Publiceret

01.01.08


Udgiver

Sund By Netværket og Sundhedsstyrelsen


Kategori

Vejledning


Vejledningen bidrager med 15 anbefalinger, der kan være med til at styrke kommunernes indsats inden for alkoholforebyggelse.

Det anbefales, at kommunen:

 • udarbejder en tværgående alkoholpolitisk handleplan med bred opbakning fra politikere og alle forvaltninger.
 • nedsætter et tværfagligt alkoholråd, der er ansvarligt for koordinering, implementering og videreførelse af den alkoholpolitiske handleplan.
 • i samarbejde med politiet og restaurationslivet laver kurser og giver systematisk information om bevillingshavernes ansvar for at undgå udskænkning til mindreårige.
 • støtter op om 16-årsloven for salg af alkohol ved at etablere et samarbejde med detailhandlen om udstedelse af legitimationskort til alle 16-årige.
 • minimerer markedsføring og udskænkning de steder, hvor børn og unge færdes.
 • iværksætter alkoholforebyggende indsatser over-for børn og unge i grundskolen. Indsatserne skal blandt andet fokusere på forældrenes ansvar for at udskyde børns og unges alkoholdebut så længe som muligt.
 • tager initiativ til, at alle ungdomsuddannelser udarbejder en klar og tydelig alkoholpolitik.
 • tilbyder støtte, råd og vejledning til at udarbejde lokale alkoholpolitikker samt tilbyder nøgle-personkurser til både kommunale og private arbejdspladser.
 • indarbejder spørgsmål om alkoholforbrug i de skemaer, der bruges i ældreplejen i forbindelse med faldulykker og medicinforbrug.
 • er opsøgende overfor udsatte unge i forhold til alkoholproblemer og at der etableres et særligt tilbud til de unge ud over den lovpligtige alkoholbehandling.

Det anbefales, at bevillingsnævnet:

 • udarbejder en restaurationsplan, hvor alkoholbevillinger i boligområder og områder med børne- og ungeinstitutioner begrænses.
 • suppleres med fagpersoner fra forebyggelsen og alkoholbehandlingen, så det sundhedsmæssige perspektiv repræsenteres i tildelingen af bevillinger.

Desuden anbefales det, at:

 • spørgsmål om alkoholforbrug bliver rutine i forbindelse med sundhedsplejerskens møde med forældrene før og efter graviditeten samt i samtaler med børnene i udskolingen.
 • forebyggelse og behandling knyttes tættere sammen i form af en opsøgende alkoholkonsulent, der kan sætte alkohol på dagsordenen i gråzonen mellem forebyggelse og behandling.
 • børn i familier med alkoholproblemer opspores og støttes – og at kommunen etablerer en funktion som børnefamiliesagkyndig.

Du kan læse mere uddybende i vejledningen om de forskellige anbefalinger og strategier og redskaber der ligger bag.

 


15 skridt til forbyggelse af alkoholproblemer.PNG

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer - den gode kommunale model

 • Publiceret

  01.01.08

 • Side

  58

Download
1,7 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!