Klassedialogen om rusmidler på skoler og ungdomsuddannelser

Klassedialogen er et hæfte med metoder og inspiration til lærere og vejledere på skoler og ungdomsuddannelser. Klassedialogen kan både bruges forebyggende og til en tidlig rådgivende/vejledende indsats over for unge på vej til et problematisk forbrug af rusmidler.Publiceret

01.01.15


Udgiver

U-turn, Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen, Københavns Kommune


Forfattere

 • Carina Abel Gjaldbæk
 • Kurt Hansen
 • Johanne Møller

Kategori

Folder


Klassedialog-metoden er udviklet og afprøvet i samarbejde med Center for Unge og Misbrug (U-turn), Det frie Gymnasium, Niels Brock Erhvervsuddannelser, Hotel- og Restaurantskolen, Københavns Kommunes Ungdomsskole, Børne- og Ungdomsforvaltningen (herunder UU København) samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Det er et konkret og let tilgængeligt værktøj til snakken om rusmidler og trivsel på skoler og uddannelsessteder. Dialogen tager udgangspunkt i filmen ”Sarah”, som kan downloades på uturn.kk.dk eller via Sundhedsstyrelsen.dk. Klassedialogen varer som udgangspunkt 1,5 time og består af seks trin:

 1. Kort introduktion og rollefordeling (ca. 10 min.)
 2. En fortælling – filmen ”Sarah” (ca. 10 min.) En ung piges fortælling om livet, opstarten på en ungdomsuddannelse, trivsel, identitet, fællesskaber og rusmidler.
 3. Gruppearbejde (ca. 15 min.) Om Sarahs dilemmaer – hvad ville vi gøre, hvis vi var ...?
 4. Rollespil/”battle” i klassen (ca. 20 min.) Grupperne udveksler overvejelser, synspunkter og forslag til handling.
 5. Fra fiktion til virkelighed – dialog i klassen (ca. 20 min.) Hvad hvis det var en af os? Hvilke rammer har vi her, og hvor kan man få hjælp?
 6. Opsamling og aktuelle drøftelser (ca. 15 min.) Hvad har vi taget med os i dag? Er der noget, vi gerne vil gå videre med?

Disse seks trin uddybes i hæftet med tilknyttet forslag til konkrete gruppeopgaver, arbejdes spørgsmål samt inspirationsspørgsmål til relevante problematikker – for eksempel aftaler omkring studieture eller fester på skolen.

Klassedialogen kan bruges til at skabe refleksion og dialog omkring det at være ung og bruge rusmidler – om trivsel, fællesskabers betydning – og om hvordan man, som klassekammerat eller uddannelsessted, kan agere, når der opstår problemer med rusmidler. Desuden lægger metoden op til at bringe skolens rusmiddelpolitik og handleplan på banen.

Materialet er udviklet som led i U-turns arbejde med unge og bygger på dokumenteret erfaring. U-turn er et tilbud i Københavns Kommune til unge under 25 år, der har et problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer. Det er også et tilbud til familie, netværk og professionelle omkring de unge. 

Formidlingen på Alkopedia.dk skal ikke forstås som en anbefaling fra Alkopedia.dk om ukritisk af anvende materialet.


Skærmbillede 2018-01-26 kl. 22.30.13.png

Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler

 • Publiceret

  01.01.15

 • Side

  13

Forfattere

Carina Abel Gjaldbæk Kurt Hansen Johanne Møller

Download
3,3 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!