Inspirationshæfte til undervisning af 13-17 årige

Inspirationshæftet er et supplement til eksisterende undervisning og sundhedsinformation om alkohol og andre rusmidler blandt danske skoleelever. Hæftet indeholder information og vejledning baseret på resultaterne fra projektet Det GODE Liv der søger at mindske misforståelser om risikoadfærd og socialt pres i forbindelse med alkohol og andre rusmidler.Publiceret

23.05.18


Udgiver

Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU


Forfattere

 • Christiane Stock
 • Birthe Marie Rasmussen
 • Birgitte Skau Jørgensen
 • Lotte Vallentin-Holbech

Kategori

Hæfte


Formål og metode
Målet med Det GODE Liv er at nedsætte forbruget af alkohol og andre rusmidler blandt danske unge mellem 13 og 17 år. Metoden bygger på viden om sociale normers indflydelse på vores valg og særligt unges behov for at være som andre. Projektet informerer og involverer de unge i en forebyggende indsats omkring brug af rusmidler. Desuden får deltagerne et unikt grundlag for dialog om alkohol, sociale normer og individuelle valg, forhold som kan underbygge læringsmålene for sundhed og trivsel i udskolingen.

Indhold
Første del introducerer baggrunden for projektet, den teoretiske tilgang og evidensen for forebyggelsesstrategien, der er andvendt i forskningsprojektet Det GODE Liv.

Anden del af inspirationshæftet er en vejledning til, hvordan undervisere og andre fagpersoner kan gennemføre et lignende forløb for unge i aldersgruppen 13-17 år. Her findes også konkrete eksempler på materialer og budskaber samt forslag til spørgsmål og spørgeskemaer. 

Processen er:

 1. Besvarelse af spørgeskema – gerne elektronisk. (Eleverne bruger ca. 20 minutter)
 2. På baggrund af besvarelserne udarbejdes faktuelle og positive budskaber, der er specifikke for hver enkel årgang/klasse.
 3. Feedback til eleverne om resultaterne fra spørgeskemaet via en workshop der indeholder en internet-quiz og diskussion i plenum eller i grupper (40 minutter)
 4. Opsætning af 4-6 plakater, der er specifikke for den enkelte årgang/klasse. Plakaterne sættes op så eleverne dagligt kan se dem tydeligt
 5. En online quiz der kan anvendes af eleverne (f.eks. Kahoot!)

Baggrund

Hæftet er udarbejdet af Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet Esbjerg, på grundlag af erfaringer og resultater fra projektets tre spørgeskemaundersøgelser blandt 1355 elever, otte fokusgruppeinterview med i alt 44 elever og individuelle interviews med fire lærere. Undersøgelserne er gennemført i perioden marts 2015 til december 2016.

Mere information om projektet på Det GODE Liv


det gode liv.JPG

Inspirationshæfte Forebyggelsesprogram for elever i udskoling

 • Publiceret

  23.05.18

 • Side

  32

Forfattere

Christiane Stock Birthe Marie Rasmussen Birgitte Skau Jørgensen Lotte Vallentin-Holbech

Download
2 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!