Det nationale alkoholbehandlingsregister NAB

Det Nationale Alkoholbehandlingsregister (NAB) indeholder informationer om de personer, der modtager alkoholbehandling - om år med alkoholproblemer forud for behandling, om behandlingen og dens afslutning, foruden demografiske data. NAB blev taget i brug den 1. januar 2006 og er alene åbent for forskning, NAB kan således ikke anvendes i et personrettet sigte.Publiceret

12.01.15


Udgiver

Statens serum institut


Kategori

Rapport og Vejledning


Det er obligatorisk for de behandlingsstederne, som landets kommuner visiterer patienter til, at indberette data om personer i behandling og deres behandling til Sundhedsdatastyrelsen. Dette gælder offentlige som private alkoholbehandlingssteder. Alle offentligt finansierede behandlingsforløb påbegyndt fra og med 1. januar 2006 er omfattet af indberetningspligten. Der modtages også oplysninger om privat finansieret alkoholbehandling - denne indberetning foregår dog på frivillig basis.

Indberetningerne fra alkoholbehandlingsinstitutionerne til Sundhedsdatastyrelsen foregår gennem et krypteret elektronisk indberetningssystem. NAB blev sat i drift med henblik på fremadrettet at kunne monitorere den nationale indsats på alkoholbehandlingsområdet, og dermed gøre det muligt at danne sig et overblik over antallet af personer i alkoholbehandling i Danmark. På basis af disse registreret informationer omkring behandling, udarbejdede sundhedsdatastyrelsen i 2016 en statistik, Alkoholbehandlingen i Danmark, med data fra NAB fem til og med 2014.  

Der har gennem årene været en del kritik af NAB for mangelfulde data, og i øvrigt ikke være tilrettelagt med henblik på kommunerne kan bruge systemet i sin kvalitetsovervågning og -udvikling. Trods forsøg på at få valideret data og indberetninger – både gennem en indsats i kommunerne og i Sundhedsdatastyrelsen – er flere problemer fortsat uløste i 2017. Hvis der er hold i kritikken, indebærer den, at der er flere personer i behandling end registret udviser. Og at der kan stilles spørgsmålstegn ved oplysningerne om enkelte af de parametre og indikatorer, som NAB indsamler statistik om. En fejlkilde kan fx være forskellige forståelser af samme forhold på to eller flere behandlingssteder – og dermed forskellig afkrydsning i indberetningsskema trods identisk oplysning. Desuden har flere steder også et behandlingstilbud til nære pårørende. Her kan der være forskellig på om disse personer medtages i NAB eller ej. 

Mere information om NAB findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside på http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-indberetning/indberetning-specifikke-omraader/alkoholikere


statens serum institut.PNG

Fællesindhold for registrering af alkoholikere i behandling

  • Publiceret

    12.01.15

  • Side

    30

Download
552,4 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!