Så mange spritbilister kører rundt i Danmark

Transport DTU har, som en del af det europæiske DRUID samarbejde, blandt andet undersøgt forekomsten af spritbilister på de danske veje. Her ud over har de set nærmere på i, hvor stor en del af trafikulykker spritbilister var involveret.Publiceret

01.01.01


Udgiver

Transport DTU


Kategori

Pressemeddelelse


Transport DTU kan ud fra deres undersøgelse konkludere at:

  • Der ca. kører 10.000 spritbilister rundt på de danske veje hver dag.
  • 20 % af de alvorligt tilskadekomne eller dræbte bilister havde alkohol i blodet

 

Tove Hels, seniorforsker ved DTU Transport fortæller om deres resultater:

 ”Vores forskningsresultater viser, at risikoen for at blive dræbt eller komme alvorligt til skade vokser ekspotentielt med alkoholpromillen. Ved promiller på 0,5 til 0,8 har man en 2‐10 gange højere uheldsrisiko end en upåvirket chauffør, men ved promiller over 1,2 øges den risiko til 20‐200 gange mere end normalen. Promiller under lovens grænse viser ikke generelt en forøget risiko; dog ses der ved opdeling på aldersgrupper en kraftigt forøget risiko for de unge (18‐24 år).”

 

Vil du læse mere fra den danske del af studiet kan du læse det her.

Den europæiske DRUID-studie kan du læse her.


Alkohol og stoffer.PNG

Forekomst af alkohol og stoffer hos bilister

  • Publiceret

    01.01.01

  • Side

    3

Download
330 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!