Fald i antal alvorligt skadede og døde på grund af spiritusulykker

Trafiksikkerheden er generelt styrket år for år og antallet af døde og alvorligt kvæstede har længe været vigende. Det gælder i særlig grad antallet af alkohol-trafik dræbte og -skadede unge og yngre, årsagerne hertil indgå ikke i oplysninger fra Danmarks Statistik.Publiceret

11.02.16


Udgiver

Danmarks Statistik


Kategori

Infografik


Gennem det sidste 10 år er der sket et drastisk fald i fatale og alvorlige trafikulykker relateret til alkohol. Faldet i denne type ulykker er i samme periode større end det generelle fald i de alvorligste trafikulykker tilsiger. Selv om registreringen af alvorlige ulykker generelt antages at være god og muliggør sammenligninger år for år, kan man ikke uden videre sætte lighedstegn mellem tendensen for spiritusulykkerne og udviklingen i omfanget af spirituskørsel. Dette forhold illustreres fx af, at antallet af domme for overtrædelse af færdselslovens bestemmelser om spirituskørsel ligeledes i de sidste 10 år har været nogenlunde stabilt til kun svagt vigende. Det hører naturligvis her med at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne, samt antallet af domme for spirituskørsel begge er influere af mange faktorer. 

 


Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!