Anvendelsen af sygehus blandt personer i alkohol- eller stofbrugsbehandling

KL har udarbejdet en analyse som sætter fokus på somatiske hospitalskontakter blandt personer i behandling i 2013 for alkohol- eller stofproblemer. Analysen er baseret på et udtræk data fra det Nationale Alkohol Behandlingsregister (NAB) og registeret for Stofmisbrugere i Behandling (SIB). Det påvises, at behandlingskohorten hyppigere har kontakt med skadestuen og oftere bliver indlagt akut end resten af befolkningen.Publiceret

07.10.16


Udgiver

KL


Forfattere

 • Bodil Helbech Hansen

Kategori

Analysenotat


Formålet med KL´s analysenotat er at undersøge mønsteret i alkohol- og stofbehandlingskohortens brug af somatisk sygehus. Det gøres ved at afdække brugen af enkelte ydelser i det somatiske sundhedsvæsen.

 

Analysepopulationen er afgrænset til alle borgere mellem 18 og 64 år pr. 1/1 2014, som har været i offentligt betalt alkoholbehandling i 2013, eller som har været i stofbrugsbehandling i 2013.

(alkoholpatienter: n= 12.334; stofbrugspatienter: n= 16.053).

Opgørelserne af patienter er baseret på data fra det Nationale alkoholbehandlingsregister (NAB) og registeret for Stofmisbrugere i Behandling (SIB).

 

Rapporten opgør forbruget af sundhedsydelser blandt henholdsvis personer med stof- og alkoholproblemer -i forhold til resten af befolkningen. For at tage højde for aldersforskelle mellem stofbrugere, alkoholafhængige og den generelle befolkning, foretages analyserne også opdelt på forskellige aldersgrupper.

 

Som det fremgår af figur 4.1 og 4.2 nedenfor har behandlingskohorten hyppigere akutte kontakter med sygehusene end resten af befolkningen. Der behøves dog yderligere undersøgelser for at godtgøre i hvor høj grad dette er tilfældet (fx er der et frafald af personer fra SIB og NABregistret som ikke indgår i undersøgelsen) og hvilke årsager som ligger til grund herfor.

 

Analysens hovedresultater:

 

 • I 2013 var ca. 16.000 personer i alderen 18-64 år i stofbrugsbehandling, og ca. 12.300 personer i offentligt betalt alkoholbehandling (eksklusiv anonyme behandlinger).
 • 300 personer var både i alkoholbehandling og i stofbrugsbehandling i 2013.
 • Alkohol- og stofafhængige i er i højere grad i kontakt med det somatiske hospitalsvæsen end befolkningen generelt.
 • Hver femte stofbruger og hver fjerde med et alkoholrelateret problem var indlagt på hospitalet i 2014. I den generelle befolkning er hver tiende indlagt hvert år.
 • Borgere med et stofbrugsproblem og alkoholafhængige har især flere akutte hospitalskontakter: skadestuebesøg og akutte indlæggelser, mens andelen i planlagte behandlingsforløb (ambulante besøg eller planlagte indlæggelser) er mere lig resten af befolkningen.
 • Mellem hver tredje og hver fjerde som udviste alkohol- og/eller stofrelateret risikoadfærd (29 pct.) var på skadestuen i 2014, mens det kun gælder hver ottende (13 pct.) i den generelle befolkning.
 • Borgere med alkoholrelaterede problemer der er i behandling er generelt ældre end den generelle befolkning, mens stofbrugere generelt er yngre. Aldersforskellene kan dog ikke forklare det anderledes forbrugsmønster blandt borgere der udviser den specifikke risikoadfærd.
 • Både alkoholafhængige og stofbrugere har et større forbrug af hospitalsydelser i alle aldersgrupper end den generelle befolkning – men merforbruget er i alle aldersgrupper størst hvad angår de akutte kontakter.

 

 


KL somatiske hospitalskontakter blandt borgere i misbrugsbehandling.PNG

Somatiske hospitalskontakter blandt borgere i misbrugsbehandling

 • Publiceret

  07.10.16

 • Side

  9

Forfattere

Bodil Helbech Hansen

Download
109,1 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!