Unges Risikoadfærd i forhold til alkohol

Børnerådet har spurgt 1390 elever i 9. klasse om alkohol. Unge har fortsat en overdreven forestilling om jævnaldrendes holdning til alkohol. Mere end hver anden ung tror kammeraterne synes druk hver weekend er ok, selv om ”kun” hver femte selv billiger dette.Publiceret

01.12.16


Udgiver

Børnerådet


Kategori

Analyse


Børnerådets undersøgelse, fortaget i 2015, blandt unge i folkeskolens 9. klasse bekræfter, at der er en udbredt accept af druk blandt danske unge. 4 gange så mange danske unge som svenske og norske unge har fx drukket sig fulde i den seneste måned. Selvom alkoholdebutalderen er stigende, har 87 pct. af de unge prøvet at drikke alkohol mindst én gang, og hver 4.-5. ung har allerede drukket alkohol mange eller en del gange. Accepten eller normaliseringen af at drikke alkohol viser sig også ved, at tæt på en fjerdedel af de unge synes, det er i orden at drikke sig så fuld, at man ikke kan huske noget dagen efter. 26% af de unge med anden etnisk baggrund end dansk har inden for den seneste måned drukket sig så fulde, at det kneb med at huske noget bagefter. Blandt unge med etnisk dansk baggrund er andelen tilsvarende 13%.

Unge undervurderer generelt de risici, specielt i det lange forløb, der er forbundet med alkohol og finder andre rusmidler farligere og mere uacceptable. Alkohol er det mest anvendte rusmiddel hos de unge sammenlignet med hash og rygning. Tidligere undersøgelser har fundet frem til samme resultater og har desuden også fundet tegn på, at det ene rusmiddel fungerer som adgangsbillet til det andet, den såkaldte vadestens- eller trappetrinsmodel.

Undersøgelsen viser, at faktorer som familiebaggrund og fællesskabsfølelse (eller mangel på samme), de unges oplevelse af mistrivsel og selvværd, samt villighed til risikoadfærd har stor betydning for unges alkoholvaner. Helt op til 73 procent svarede, at de drak alkohol fordi deres venner gjorde det. Særligt unge med lavt selvværd, som har været eller bliver mobbet, eller generelt viser flere tegn på mistrivsel, drikker oftere end andre unge. Både fordi disse unge føler, at de ellers ikke kan være en del af fællesskabet – og fordi de unge oplever, at alkohol får dem til at glemme problemerne.

82 % af de unge i 9. klasse forventer, at der vil blive drukket mere alkohol, når man går videre (på ungdomsuddannelserne) efter folkeskolen, blandt andet fordi man selv kan købe alkohol. På spørgsmålet om hvad der kan gøres for at ændre unge danskers alkoholvaner ønsker 6 ud af 10 ikke regler. Omvendt peger omkring 2 ud af 10 på behov for at begrænse tilgængeligheden til alkohol, fx gennem en strammere lovgivning hvad angår salg.


Unge overvurderer, hvor accepteret alkohol er blandt jævnaldrende.PNG

ANALYSE: UNGES RISIKOADFÆRD I FORHOLD TIL ALKOHOL, CIGARETTER OG HASH: Unge overvurderer, hvor accepteret alkohol er blandt jævnalderne

  • Publiceret

    01.12.16

  • Side

    20

Download
214 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!