Unges alkoholvaner 2014

Rapporten kortlægger alkoholvanerne blandt Danmarks unge i alderen 15-25 år. Rapporten giver en status på unges alkoholvaner før Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden startede "Fuld af liv" - kampagnen i september 2014.Publiceret

01.09.14


Udgiver

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden


Forfattere

  • Christina Schiøth
  • Anne Friis Krarup
  • Christine Lind Behrens

Kategori

Rapport


Danske unge drikker meget. Flere end otte ud af ti danske 15-25-årige har prøvet at være fulde, og vi har Europarekord i fuldskab.

Derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at nedsætte alkoholforbruget blandt Danmarks unge. Det er dog afgørende at tilrettelægge indsatsen, så den fokuserer på det fuldskabsorienterede alkoholforbrug i stedet for et gennemsnitligt ugentligt alkoholforbrug, som Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser henviser til. To ud af tre unge tror, at andre på deres egen alder drikker mere, end de selv gør.

Historier i medierne og forskellige realityprogrammer skaber et billede af, at alle danske unge drikker for meget, og at det snarere er normen end undtagelsen at drikke sig fuld flere gange hver weekend. Unge kan dermed føle sig presset til at drikke mere, end de har lyst til – for at følge normen.

Denne undersøgelse viser, at 45 % af de unge med et alkoholforbrug har oplevet at blive presset til at drikke mere alkohol, end de har lyst til – heriblandt har 5 % ofte oplevet et drikkepres. Det er i den forbindelse vigtigt også at fortælle den anden side af historien: Det er rigtigt, at mange unge drikker alt for meget, men i virkeligheden er der også en stor del af den danske ungdom, der har et langt mere moderat alkoholforbrug. 40 % af de 15-25-årige har ikke drukket mere end fem genstande ved samme lejlighed inden for den seneste måned, og kun 37 % har drukket mere end fem genstande ved samme lejlighed mere end én gang i den seneste måned.

Der er derfor brug for at gøre de unge opmærksomme på, at et højt alkoholforbrug ikke er normen blandt danske unge, for derigennem at fjerne presset fra de unge, der egentlig gerne vil have et mere moderat alkoholforbrug, end de har i dag.


Unges alkoholvaner i Danmark 2014.PNG

Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - kortlægning

  • Publiceret

    01.09.14

  • Side

    58

Forfattere

Christina Schiøth Anne Friis Krarup Christine Lind Behrens

Download
1004 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!