Unges alkoholvaner - et potentiale for forbedringer

Undersøgelsen ”Unges alkoholvaner i Danmark 2017” kortlægger de 15-25åriges alkoholvaner. De danske unge drikker mindre end ved sidste undersøgelse for fire år siden. Trods den positive udvikling er Danmark fortsat det land i Europa, hvor flest unge drikker sig fulde – og mange oplever negative konsekvenser af alkoholforbruget. Derfor gives der i undersøgelsen anbefalinger til hvordan aktører, kan arbejde med at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge.Publiceret

01.01.18


Udgiver

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden


Forfattere

  • Anne Sofie Plum Christensen
  • Louise Hansen
  • Emilie Zachariasen
  • Christine Lind Behrens

Kategori

Rapport


Uddrag fra rapporten:

Unges alkoholforbrug
Selv om de unges alkoholvaner er i bedring, er der stadigt et stort potentiale og behov for forbedringer. 11% af de unge overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænser. Derudover har lidt over halvdelen (58 %) drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed inden for den seneste måned.

Samtidig oplever unge drikkepres. 42% af de 15 til 25-årige har oplevet, at blive presset til at drikke mere alkohol, end de havde lyst til. Og halvdelen af de unge mener, at alkoholforbruget blandt unge i Danmark er for højt. Desuden mener 64% af de unge, at vi skal have en alkoholkultur, hvor alle accepterer et ”nej tak” til alkohol.

Med uddannelsesstart stiger alkoholforbruget
Næsten halvdelen (47%) af de unge, der går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, havde en forventning om, at deres alkoholforbrug ville stige, når de påbegyndte uddannelsen. Samtidig oplyser 58% af de unge på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, at deres alkoholforbrug reelt steg, da de startede på uddannelsen. 24-32 % mener, at alkohol fylder for meget på skolen/studiet.

Unges holdninger til ulovligt salg af alkohol
Hver tredje af de 15 til 18-årige har købt alkohol i detailhandlen inden for det sidste år, selvom butikkerne på grund af deres alder ikke må sælge alkohol til dem. Og hver femte har købt alkohol på udskænkningssteder, selvom de var under 18 år. Samtidig synes lidt over halvdelen, at der skal gøres mere for at håndhæve aldersgrænserne, mens 25% er uenige heri. Kun hver fjerde bakker op om at mindske antallet af salgssteder med alkohol eller at begrænse tidsrummet for, hvornår butikkerne kan sælge alkohol.

Unges kendskab til helbredskonsekvenser
57% af 15 til 25-årige mener, at det ikke er sundt at drikke et par genstande om dagen, mens 12% er enige heri. Samtidig nævner 15% af de unge kræft, når de bliver bedt om at angive, hvilke sygdomme alkohol øger risikoen for. Det gælder markant flere kvinder end mænd. Det er især leverkræft, som unge forbinder med alkohol – kun en meget lille andel mener, at alkohol øger risikoen for brystkræft.

Anbefalinger
Rapporten anbefaler, at der arbejdes på støtte de aktuelle positive tendenser i udviklingen af unges alkoholkultur. Det kan blandt andet ske gennem: at formidle viden om alkohol, fremme tiltag som fjerner drikkepres, lave arrangementer som ikke er centret om alkohol og gennem strukturelle forebyggelsestiltag.


Skærmbillede 2018-03-26 kl. 02.03.48.png

Unges alkoholvaner i Danmark 2017 - en kortlægning

  • Publiceret

    01.01.18

  • Side

    70

Forfattere

Anne Sofie Plum Christensen Louise Hansen Emilie Zachariasen Christine Lind Behrens

Download
1,1 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!