Udsatte patienters syn på alkoholbehandlingen

Et studie fra London viser, at alkoholrelaterede patienter i høj grad genanvender hospitalers akutmodtagelse, men brugen af alkoholbehandling er lav. Det skyldes formentlig patienternes barrierer over for alkoholbehandling mere end strukturelle hindringer.



Publiceret

01.01.17


Udgiver

Substance Use & Misuse


Kategori

Artikel


Om undersøgelsen
Patienter med alkoholrelaterede sygdomme og skader udgør en stor andel af det samlede antal patienter på hospitalernes akutmodtagelserne (AM). Studiet undersøger holdning til og erfaring med alkoholbehandling blandt patienter, som gentagne gange i løbet af et år er blevet behandlet på AM af alkoholrelaterede årsager på et af seks hospitaler i London. Studiet bygger på interviews med 30 udvalgte patienter, patienternes sociodemografiske data og deres brug af AM og andre sundhedsydelser, herunder alkoholbehandling. Flere undersøgelser finder, at det især er særligt socialt udsatte personer patienter som ofte indlægges på AM.

Uforløst behandlingsbehov
Studiet viser, at selvom patienterne ofte gjorde brug af AM, var anvendelsen af alkoholbehandling lav. Undersøgelsen tyder ikke på, at det er strukturelle barrierer, som forhindrede patienterne i at komme i alkoholbehandling. I stedet tyder patienternes besvarelser på, at patienterne ikke selv mente, at de havde brug for eller kunne bruge alkoholbehandlingen. Kun 11 ud af de 30 patienter mente at have behov for behandling. Kvinder var mere tilbøjelige til at modtage alkoholbehandling end mænd. Som led i studiet indgår en liste med strukturelle og personlige faktorer, der virker som barriere for at søge alkoholbehandling. Det er f.eks. kort åbningstid, afstand, unuanceret behandlingstilbud, frygt for stigmatisering samt misopfattelse af at alkoholbehandling kun bygger på afholdenhed.

Bredere funderet hjælp efterspørges
Patientgruppen ønskede, fremfor alkoholbehandling, hjælp i forbindelse med psykiske problemer, det sociale liv, boligforhold herunder bo-kompetence samt mulighed for fysisk udfoldelse. Patienterne udtrykte lav motivation for alkoholbehandling. De ønskede en bredere psykosocial tilgang end den, som patientgruppen mener indgår i alkoholbehandlingen. Resultaterne i undersøgelse peger i retning af Case Management og assertiv opsøgende tilgang (Assertive Community Treatment) som brugbare metoder i forhold til at hjælpe denne udsatte patientgruppe.

Du kan se mere om metoderne Case Mangement og Assertiv Community Treatment på side 16-17 i Socialstyrelsens metodehæftet for Housing First.


substance use and misuse.JPG

How Do People Who Frequently Attend Emergency Departments for Alcohol-Related Reasons Use, View, and Experience Specialist Addiction Services?

  • Publiceret

    01.01.17

  • Side

    10

Download
1,1 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!