Mere om unges alkoholvaner 2014

Rapporten giver et indblik i, hvilken rolle alkohol spiller for unge i deres sociale liv - bl.a. i forhold til fester, popularitet og drikkepres.Publiceret

01.09.15


Udgiver

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden


Forfattere

  • Anne Sofie Christensen
  • Christina Schiøth
  • Christine Lind Behrens

Kategori

Rapport


Rapporten kommer med flere konklusioner om unges alkoholvaner og anbefalinger til, hvordan de unges vaner og opfattelser omkring alkohol kan sættes i fokus.

Konklusion

De fleste 15-25-årige tror, at danske unge drikker mere, end de reelt gør. Ifølge tal fra ’Fuld af liv’-kampagnen drikker ca. 20 % af de 15-20-årige over Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænser på maksimum 7 genstande pr. uge for kvinder og maksimum 14 genstande pr. uge for mænd. Men spørger man de 15-25-årige, mener 56 %, at det er 50 % eller flere af de 15-20-årige, der drikker over lavrisikogrænserne.

Anbefaling

Det er vigtigt at få italesat, at det ikke er normen blandt unge at drikke for meget alkohol. På den måde kan det forhåbentligt undgås, at unge føler sig presset til at drikke meget alkohol, fordi de tror, at alle andre unge gør det.

Konklusion

Drikkepres er ret udbredt blandt danske unge. 42 % har oplevet at blive presset til at drikke alkohol, mens 30 % selv har prøvet at presse andre. 44 % af dem, der har oplevet at blive presset, angiver, at de ikke altid kan sige fra over for presset.

Anbefaling

Det er vigtigt at arbejde for en alkoholkultur, hvor det er nemt – og naturligt – at sige nej tak til alkohol. Ingen bør drikke alkohol, fordi de føler sig presset til det.

Konklusion

Mange unge oplever, at alkohol er med til at gøre fester sjovere og gøre det lettere at være en del af fællesskabet til fester. Til gengæld er det de færreste, der mener, at det er de mest populære, der drikker mest, og at det giver status at drikke alkohol til fester.

Anbefaling

Der bør fokuseres på at skabe fællesskab omkring andet end alkohol, når unge går til fest, og at vise, at man kan have det sjovt til fester, selvom man drikker mindre eller ”kun” drikker alkoholfri drikkevarer. Samtidig skal vi fortsat sætte fokus på fordelene ved at drikke mindre.

Konklusion

44 % af de 15-25-årige ved, at alkohol er kræftfremkaldende.

Anbefaling

Selvom de fleste unge ikke bekymrer sig om kræft og andre sygdomme, der kan komme ude i fremtiden, bør de stadig på den ene eller anden måde informeres om, at alkohol er kræftfremkaldende, så de kan træffe valg om deres alkoholforbrug på et oplyst grundlag.


Mere om unges alkoholvaner i Danmark 2014.PNG

Mere om unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

  • Publiceret

    01.09.15

  • Side

    27

Forfattere

Anne Sofie Christensen Christina Schiøth Christine Lind Behrens

Download
924 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!