Gymnasiet som party provider

Undersøgelsen af de 142 gymnasiers omtale og annoncering af fester på de sociale medier dokumenterer dels en massiv alkoholmarkedsføring rettet mod unge – dels direkte opfordringer til druk. Det kan gå så galt fordi Gymnasierne ikke tager ansvar for alle aspekter af festerne, fordi lovreglerne der skulle beskytte de unge er uklare eller ikke gældende – og fordi myndighedernes ikke har mulighed for kontrol med festerne.Publiceret

16.09.16


Udgiver

Alkohol & Samfund


Kategori

rapport


 

Alkohol & Samfunds rapport, Gymnasiet som partyprovider viser, at mange af de undersøgte gymnasier fungerer som party providers på linje med diskoteker. På en stor del af gymnasierne finder alkoholmarkedsføring sted på sociale medier, hvor der opfordres til druk i fotos og omtale af alkohol, og reklameres for drikkelege og billig alkohol i baren.

Der er ingen tvivl om, at fest- og caféudvalgene i særlig grad er bærere af den drukorienterede drikkekultur, som de markedsfører, organiserer og er rollemodeller for. Udvalgene reproducerer sig selv ved hjælp af hvervesystemer, som fokuserer på et stort forbrug hos nye medlemmer. 

Der er et begrænset antal fester og caféer i løbet af et skoleår, men en ungdomsuddannelse som gymnasiet har en stor autoritet som en alment dannende kraft i elevernes liv, og at denne autoritet også bruges til at lære eleverne at drikke fuldskabsorienteret, finder Alkohol & Samfund særlig problematisk.

Lovgivningsmæssigt befinder gymnasiernes alkoholmarkedsføring sig i en gråzone. Regelsættet er på den ene side afgrænset til at gælde erhvervsdrivende, på den anden side anfører nævnet, at man behandler alle sager om alkoholmarkedsføring. Gymnasier kan dog næppe betragtes som erhvervsdrivende. Uklarheden betyder, at gymnasierne og gymnasiernes fest- og caféudvalg tydeligvis ikke tager regelsættet for alkoholmarkedsføring til sig (hvis de overhovedet kender til det), og at andre instanser ikke klager over ureglementeret alkoholmarkedsføring på gymnasiet til Alkoholreklamenævnet.

Restaurationslovens beskyttelse af unge under 18 år gælder ikke for gymnasier. Gymnasier får med lejlighedsbevillingen lov til at gøre en undtagelse og skænke ud til mindreårige. Måske med henvisning til at rektor og lærere passer på de unge. Men denne undersøgelse finder, at gymnasiernes ledelse langt hen ad vejen har uddelegeret ansvaret for omgangen med alkohol og markedsføring af arrangementerne til elevudvalg og ikke selv påtager sig et ansvar.

I den forbindelse har Alkohol & Samfund udarbejdet en tjekliste til gymnasierne til når de afholder fester. Få listen her 

På kortet kan du se, hvordan situationen ser ud i hos de undersøgte gymnasiers festudvalg.


Gymnasierapport.PNG

En Undersøgelse: Gymnasiet som party provider. Gymnasiers alkoholmarkedsføring på de sociale medier

  • Publiceret

    16.09.16

  • Side

    32

Download
8 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!