Danskerne kæder ikke alkohol sammen med risikoen for kræft

Risikoen for at få kræft stiger, hvis du drikker mere end Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænser. Men et flertal af danskerne kender slet ikke til lavrisikogrænsen. Det viser en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden.Publiceret

01.11.18


Udgiver

Kræftens Bekæmpelse


Forfattere

  • Anne Sofie Plum Christensen
  • Louise Hansen
  • Maria Kristine Hagelskær Meyer
  • Karen Linding Thomsen

Kategori

Rapport


Rapporten Danskernes alkoholvaner 2017 præsenterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse udført af Voxmeter i september-oktober 2017. Spørgeskemaet er besvaret af 3.000 danskere i alderen 18 til 74 år, og data er nationalt repræsentative på køn, alder og region. Rapporten er en del af kampagnen Fuld af liv, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag.

Danskerne ved ikke, at alkohol øger risikoen for kræft
I rapporten fremgår det, at 60% af danskerne ikke kender lavrisikogrænserne på højst 7 genstande om ugen for kvinder, og 14 for mænd. Hvis man holder sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er der lav risiko for at udvikle kræft på grund af sit alkoholindtag, men intet alkoholforbrug er risikofrit. Derfor er det problematisk, at flertallet af danskerne ikke associerer alkoholforbrug med kræftsygdomme. Kun 22% nævner uhjulpet, at alkohol øger risikoen for kræft, når de bliver spurgt om, hvilke sygdomme alkohol øger risikoen for. 45% af respondenterne svarede kræft, når de fik præsenteret kræft som en svarmulighed.
71% af de 18-74-årige mener, at der er behov for mere oplysning om, at alkohol øger risikoen for kræft. 59% af danskerne synes alkoholforbruget i Danmark er for højt, og hele 92% af danskerne mener, vi bør have en alkoholkultur, hvor et nej tak til alkohol er accepteret.

Klik her og læs mere sammenhængen mellem alkohol og forskellige former for kræft.

Danskerne ønsker strammere lovgivning og mere kontrol
Danskernes alkoholvaner 2017 spørger også ind til danskernes holdning til strukturelle forebyggelsestiltag, og her svarer 68%, at de gerne ser strengere kontrol med butikkerne, for at sikre, at aldersgrænserne for køb af alkohol bliver overholdt.
Desuden synes 49%, at aldersgrænsen skal hæves til 18 år for køb af al alkohol, uanset procent. Samme tendens viser en undersøgelse, Epinion har foretaget for Alkohol & Samfund i juni 2018. Her svarede 53% af de 1500 adspurgte borgere, at man skal være 18 år for at kunne købe alkohol uanset styrke. Alkohol & Samfund arbejder målrettet for at hæve aldersgrænsen for salg af alkohol til unge til 18 år. Et forslag som flere forskere, eksperter og organisationer støtter op om. Politikerne på Christiansborg bakker dog ikke op om en lovændring, men kommer med tre andre løsningsforslag.

Læs mere om holdningerne til en 18 års grænse i Danmark her

 


KB Danskernes alkoholvaner 2017.PNG

Danskernes alkoholvaner 2017

  • Publiceret

    01.11.18

  • Side

    57

Forfattere

Anne Sofie Plum Christensen Louise Hansen Maria Kristine Hagelskær Meyer Karen Linding Thomsen

Download
1,1 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!