Det mener danskerne om unges alkoholvaner 2014

Rapporten kortlægger danskernes viden om og holdninger til unges alkoholvaner. Derudover belyser den danskernes kendskabtil de sundhedsmæssige konsekvenser af alkohol. Forældrene i undersøgelsen er desuden blevet spurgt, hvordan de vurderer deres eget barns alkoholvaner.Publiceret

01.09.15


Udgiver

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden


Forfattere

  • Marie-Louise Mahler Sørensen
  • Natasha Sommer
  • Anne Sofie Christensen
  • Christine Lind Behrens

Kategori

Rapport


Rapporten kommer med følgende konklusioner og anbefalinger, der kan være med til at sætte fokus på risikofaktorerne ved at drikke alkohol hos både forældre og unge.

Konklusion

Tre ud af fire 15-64-årige danskere mener, at danske unge drikker for meget. Denne opfattelse kan til dels skyldes, at danskerne tror, at de unge drikker mere, end de reelt gør. Indeværende undersøgelse viser, at 48 % af de 15-64-årige tror, at halvdelen eller flere af de 15-20-årige har et ugentligt alkoholforbrug, der overstiger Sundhedsstyrelsens lavrisikogrænser på 7 genstande pr. uge for kvinder og 14 genstande pr. uge for mænd. Ifølge tal fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens ’Fuld af liv’-kampagne er det ca. 20 % af de 15-20-årige, der drikker mere end lavrisikogrænserne.

Anbefaling

Det er afgørende, at alkoholkampagnen ’Fuld af Liv’ gør en indsats for at informere danskerne – unge som gamle – om hvor meget danske unge reelt drikker. Hvis alle går rundt og tror, at ”alle unge” drikker for meget, kan unge mennesker tro, at det er normen og dermed føle sig presset til at drikke ”ligesom de andre” – selvom det er mere, end de reelt har lyst til.

Konklusion

Danskerne ved godt at alkohol er sundhedsskadeligt. 91 % af de 15-64-årige danskere ved, at der er en sundhedsrisiko forbundet med at drikke alkohol, og over halvdelen (54 %) ved, at alkohol kan give kræft. Dog er kendskabet til, hvilke kræftformer alkohol kan medføre stadig begrænset, og det er primært leverkræft, som danskerne kæder sammen med alkohol. På trods af, at brystkræft er den kræftform blandt kvinder, som alkohol forårsager flest tilfælde af, er det kun 10 % af danskerne, der kender til sammenhængen mellem alkohol og brystkræft.

Anbefaling

I kommunikation vedrørende risikoen ved alkoholindtag bør det tydeliggøres, at alkohol kan være sundhedsskadeligt selv i mindre mængder, samt at der er mange andre kræftformer end leverkræft, som er relateret til alkohol – herunder kræft i mundhulen, svælget, spiserøret, brystet, tyk- og endetarmen.

Konklusion

Det er vanskeligt at placere ansvaret for unges alkoholforbrug på én gruppe, men når danskerne skal tage stilling til, hvem der sidder med hovedansvaret, er der flest, der mener, at det er forældre, som har hovedansvaret for de unges alkoholforbrug. Det gælder også blandt forældrene selv.

Anbefaling

Det er afgørende, at alkoholkampagnen ’Fuld af Liv’ og andre aktører på alkoholområdet støtter forældrene i arbejdet med at skabe sunde alkoholvaner hos deres børn.


Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014.PNG

Danskerens holdninger til unges alkoholvaner 2014 - en kortlægning

  • Publiceret

    01.09.15

  • Side

    39

Forfattere

Marie-Louise Mahler Sørensen Natasha Sommer Anne Sofie Christensen Christine Lind Behrens

Download
814,5 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!