Usikker tendens i salg og forbrug af alkohol

I 2016 købte hver indbygger på 18 år og derover i gennemsnit 9,97 liter ren alkohol . Selv om salget har været stagnerende de sidste 5 år er der siden årtusindeskiftet sket et fald på godt 15%. En nedgang i det totale forbrug er vigtig, fordi der på mange områder er en nøje sammenhæng mellem det gennemsnitlige forbrug og omfanget af alkoholrelaterede problemer og skader.Publiceret

28.11.17


Udgiver

Alkopedia.dk Danmarks Statistik


Kategori  • Publiceret

    28.11.17

Download
145,1 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!