Danske unge indtager fortsat sidstepladsen

Danske unge er klart dem med de dårligste alkoholvanber i Europa. Der er lang vej før de unge ligger på niveau med resten af Europas unge, selv om de unges forbrug har været vigende og debutalderen for fuldskab er stigende.Publiceret

01.01.15


Udgiver

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut


Kategori

Rapport


Generelle tendenser

De unges alkoholforbrug er faldende – mest markant for unge mænd. En stigende andel af de unge, som drikker over højrisikogrænsen, ønsker at nedsætte forbruget. Udviklingen er også her  mest markant for de unge mænd.

Siden 1984 er alderen for alkoholdebuten steget. Der har været en særlig markant udvikling fra 2010-2014. Siden 1984 har en stadig faldende andel af unge i 11, 13 og 15-års alderen erfaringer med at være beruset. Fra 2010 til 2014 har udviklingen været meget markant. Danmark har dog sammenlignet med resten af Europa stadig den højeste andel af 15-årige (2011-data), der har erfaringer med at være fulde.

De unge oplever i langt højere grad negative følger ved at drikke alkohol, sammenlignet med den øvrige befolkning.

Andelen af unge, der modtager medicin mod alkoholafhængighed og/eller modtager offentligt finansieret alkoholbehandling, er faldet siden 2008. Udviklingen dækker over, at andelen, der modtager medicin for alkoholafhængighed, er faldet, samtidig med at andelen, der modtager offentligt finansieret alkoholbehandling, er steget.Generelt er relativt få unge i alkoholbehandling.

Antallet af unge, der kommer i kontakt med sygehus på grund af beruselse, er faldende. Der har været 93 alkoholrelaterede dødsfald blandt unge (16-24 år) over de seneste 12 år. Hovedparten skyldtes ulykker, og 9 ud af 10 af dødsfaldene var blandt mænd


Alkoholstatistik - 2015.PNG

Alkoholstatistik 2015 - uddrag afsnit 10

  • Publiceret

    01.01.15

  • Side

    15

Download
689,4 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold