Ungdomsprofilen 2014

Gymnasieelever drikker mere end erhvervsskoleelever på en gennemsnitlig uge. Forskellen er størst blandt pigerne. Andelen af elever der ikke drikker er markant højere for erhvervsskoleelever end for gymnasieelever. Andelen der drikker (næsten) hver weekend er ca. lige stor for begge grupperinger .Publiceret

01.01.15


Udgiver

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet


Forfattere

  • Pernille Bendtsen
  • Stine Schou Mikkelsen
  • Janne S. Tolstrup

Kategori

Rapport


Undersøgelsen har fundet frem til nogle tendenser blandt elever på ungdomsuddannelserne:

Piger på gymnasier drikker gennem­snitligt 9,2 genstande om ugen, mens piger på erhvervsuddannelser i gennemsnit drikker 7,9 genstande.

Drenge på gymnasier drikker i gen­nemsnit 12,9 genstande om ugen, og drenge på erhvervsuddannelser drikker gennemsnitligt 12,4 genstande.

Godt 20% af eleverne drikker mere end Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse (14 genstande for kvinder og 21 for mænd om ugen).

Blandt gymnasieelever drikker 12% alkohol hver weekend, og blandt erhvervssko­leelever drikker 13% hver weekend. Andelen er større blandt drenge end blandt piger.

Ande­len, der aldrig drikker i weekenden, er 11% blandt gymnasieelever og 19% blandt erhvervs­skoleelever.


Ungdomsprofilen 2014.PNG

Ungdomsprofilen 2014 - Sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser

  • Publiceret

    01.01.15

  • Side

    62

Forfattere

Pernille Bendtsen Stine Schou Mikkelsen Janne S. Tolstrup

Download
9,6 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold