De 16-åriges alkohol- og stofforbrug i Europa

ESPAD undersøgte senest de unges brug af alkohol og stoffer i 2011. I sammenligningen mellem 36 europæiske lande skiller Danmark sig ud på alkoholområdet. De danske unge, som drikker alkohol, drak allermest ved seneste drikkeepisode - og andelen af unge, som drikker +5 genstande per drikkeepisode er blandt de største i Europa.Publiceret

01.05.12


Udgiver

the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, The Swedish Council for Information on Alcohol and other Drugs (CAN), The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Council of Europe, Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group)


Forfattere

 • Björn Hibell
 • Ulf Guttormsson
 • Salme Ahlström
 • Olga Balakireva
 • Thoroddur Bjarnason
 • Anna Kokkevi
 • Ludwig Kraus

Kategori

Rapport


I alle ESPAD landene, på nær Island, har mindst 70% af de studerende drukket alkohol mindst én gang i deres liv, 2011 undersøgelsen lander på et gennemsnit på 87% af de studerende. De tilsvarende gennemsnitlige tal for forbruget de seneste 12 måneder og de seneste 30 dage er hhv. 79% og 57%. For alle tre tidsrammer, var der små fald fra 2003 gennem 2007 til 2011. Gennemsnittene er baseret på stærkt divergerende landetal. For eksempel blev der i løbet af de seneste 30 dage rapporteret om alkoholforbrug hos mere end 75% af de studerende i Tjekkiet og Danmark, men kun hos 17% i Island og 32% i Albanien. Der er intet klart geografisk mønster, men lande med relativt små andele af drikkende findes hovedsageligt blandt de nordiske og Balkanlandene. I de nationale gennemsnitstal for at have prøvet at drikke alkohol, drukket indenfor 12 måneder og drukket indenfor 30-dage er forekomsten næsten det samme for drenge og piger, men når forskellene opstår er forekomsten næsten altid højere blandt drengene. For at give et eksempel: I 15 lande er der betydeligt flere drenge end piger, der har drukket i løbet af de seneste 30 dage, mens pigerne er i overtal i kun tre lande (Island, Letland og Sverige). Når det kommer til hyppigt forbrug af alkohol inden for hver tidsperiode, er proportionerne normalt højere blandt drenge.

Af de studerende, der har rapporteret om de mængder af forskellige drikkevarer, som de har drukket den seneste dag, hvor de drak alkohol, afveg det anslåede gennemsnitlige forbrug mellem kønnene, da drengene drikker en tredjedel mere end pigerne (i 2011 var gennemsnittet 5,8 versus 4,3 centiliter ren alkohol). En forskel som den gennemsnittet påpeger kan findes i næsten alle landene. Island og Sverige fraviger dog de gennemsnitlige mængder, da de er omtrent det samme blandt piger og drenge. I langt de fleste lande er øl den dominerende drik blandt drenge. Spiritus er den vigtigste drik blandt piger i lidt over halvdelen af ​​landene. I gennemsnit tegner disse to drikkevarer sig tilsammen for omkring 70% af de studerendes samlede forbrug. Der er store forskelle mellem landene. På den seneste dag hvor de drak, drak danske studerende, i gennemsnit mere end tre gange så meget som studerende i Albanien, Moldova, Montenegro og Rumænien.

Store mængder af alkohol på en gang findes hovedsageligt blandt studerende i Norden og De Britiske Øer, mens lande med mindre mængder ofte er placeret i det sydøstlige Europa. De gennemsnitlige mængder, der brev drukket den seneste dag de drak, var omtrent den samme i 2011 som i 2007. På det nationale plan steg forbruget markant i 2011 i ti lande, men faldt kun i fire. På landeniveau, er der ingen (statistisk) sammenhæng mellem andelen af ​​studerende i et land, der havde drukket i løbet af de seneste 30 dage, og de mængder der forbruges på den seneste dag de drak. Det betyder, at der findes både høje og lave gennemsnitlige forbrug i mængder i lande med enten høje eller lave drikke frekvenser.

Der er en stærk sammenhæng på landeniveau mellem rapporteret alkoholforbrug på den seneste dag de drak og det opfattede niveau af beruselse på den pågældende dag. Således at i lande, hvor de studerende rapporteret, at de indtager større mængder alkohol, rapporteres de også højere niveauer af forgiftning. En anden måde at måle beruselse er at spørge, hvor ofte eleverne havde indtaget fem genstande eller mere ved samme lejlighed i de seneste 30 dage. Dette mål for "kraftigt lejlighedsdrikkeri" har gennemgået en af ​​de mest iøjnefaldende ændringer blandt piger på tværs af ESPAD, da det samlede niveau gennemsnitteligt er stigende fra 29% i 1995 til 41% i 2007. I 2011 undersøgelsen, er dette tal faldet til 38%. Blandt drengene, er tallet også lidt lavere i 2011 (43%), end det var i 2007 (45%) og dermed også relativt tæt på tallet for 1995 (41%).

Den gennemsnitlige kønsforskel er skrumpet fra 12 procentpoint i 1995 til 5 procentpoint i 2011, men selv i den seneste undersøgelse rapportere betydeligt flere drenge end piger om ”kraftigt lejlighedsdrikkeri” i 22 af ESPAD-landene. I ét land (Sverige) er andelen imidlertid betydeligt højere blandt piger. Tre andre af de nordiske lande (Finland, Island og Norge) tilhører gruppen af ​​ti ESPAD lande, hvor tallene i 2011 var omtrent det samme for piger som for drenge. De øvrige lande i denne gruppe er de to britiske ø lande (Irland og Storbritannien (begrænset sammenlignelighed)), nabolandene Frankrig og Monaco, og et par andre lande i forskellige dele af Europa (Belgien (Flandern), Estland og den Russiske Føderation (Moskva)). To nordiske lande er i hver sin ende af skalaen, når det kommer til ”kraftigt lejlighedsdrikkeri”. Andelen af ​​elever i Island, der i 2011 rapporteret, at de havde udøvet denne adfærd i de sidste 30 dage var på 13%, mens det var mere end fire gange højere i Danmark (56%).

Et kig på kortet angiver ikke noget klart geografisk mønstret inden for denne type er forbrug. Mellem de to seneste undersøgelser, er tallene for ”kraftigt lejlighedsdrikkeri” steget betydeligt i fire lande (Cypern, Grækenland, Ungarn og Serbien), mens et betydeligt fald kan ses i ni lande med sammenlignelige data, herunder de fire nordiske lande Færøerne, Island, Norge og Sverige. De største stigninger, på omkring 10 procentpoint, skete i Cypern og Ungarn, mens det største fald på 9 procentpoint, fandt sted på Færøerne og Island.

I gennemsnit havde næsten seks ud af ti elever, prøvet at drikke mindst et glas alkohol i en alder af 13 år eller yngre, og 12% havde været beruset i den alder. Det svar blev i gennemsnit givet af flere drenge end piger, og tendensen var den samme i næsten alle lande. En række studerende rapporteret at have haft problemer i løbet af de seneste 12 måneder i forbindelse med deres alkoholforbrug. De hyppigst rapporterede typer af problemer var "klaret sig dårligt i skolen eller på arbejde" (13%) og har haft alvorlige problemer med venner eller forældre (12% på hver gruppe). Lande, hvor mange elever rapporterede om problemer i forbindelse med deres alkoholforbrug er Bulgarien, Tjekkiet, Letland og Slovakiet. De fleste alkoholrelaterede problemer er mere almindelige blandt drenge. Dette er mest udtalt i tilfælde af "fysisk kamp" og "problemer med politiet". Men for nogle problemer, er de omtrent lige store for begge køn, herunder "klare dårligt i skolen eller på arbejde", og at have oplevet alvorlige problemer med forældre eller venner.


ESPAD forside.PNG

The 2011 ESPAD Report - Substance Use Among Students in 36 European Countries

 • Publiceret

  01.05.12

 • Side

  394

Forfattere

Björn Hibell Ulf Guttormsson Salme Ahlström Olga Balakireva Thoroddur Bjarnason Anna Kokkevi Ludwig Kraus

Download
6,6 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold