Alkoholforbruget i Danmark

Generelt har alkoholforbruget i Danmark været stagnerende til vigende i perioden fra omkring årtusindeskiftet, men med en usikker tendens de seneste år. I Norden er vores forbrug fortsat størst. Oplysningerne om alkoholforbruget fremgår af Sundhedsstyrelsens Alkoholstatistik 2015.Publiceret

01.01.15


Udgiver

Sundhedsstyrelsen


Kategori

Rapport


Alkoholforbrug

Når det handler om danskernes forbrug af alkohol skelnes der mellem alkoholsalg og alkoholforbrug, Begge opgørelser måles i liter ren alkohol - og opgøres ofte som den mængde ren alkohol hver dansksker på 15 år og derover må indtage, hvis forbruger fordeles ligeligt på alle.  

Alkoholsalg omhandler det indenlandske salg. Alkoholforbruget derimod medtager den beregnede grænsehandlen. Gennem de sidste 10 år er grænsehandlen estimeret til at udgøre mellem 16-21 % af det danske alkoholforbrug.

Ser man på forbruget over en længere periode, har der været store udsving. I perioden fra starten af 1. Verdenskrig til efter 2. Verdenskrig lå forbruget omkring på omkring 4 liter ren alkohol per indbygger på 15 år og derover. Fra 50`erne stiger forbruget til et tredoblet niveau midt i 70’erne på omkring 12 liter ren alkohol - og med en kulmination på 12.8 liter ren alkohol i 1983.

Fra omkring årtusindeskiftet viger (med stigninger i enkelte år) forbruget fra de omkring 12 l ren alkohol til 9,4 liter per indbygger på 15 år og derover i 2013.

Det er ikke kun i mængden af alkohol, der er sket en ændring. Gennem de sidste godt 10 år er der også sket ændringer i, hvilke typer af alkoholiske drikke vi indtager. Hvor øl traditionelt har været danskernes foretrukne alkoholiske drik er ølsalget faldet som vinsalget er steget. Målt i liter ren alkohol er forbruget af vin nu på niveau med forbruget af øl. 

Sammenlignet med andre lande

Der er generelt en tendens til både et faldende og et stigende alkoholforbrug i de europæiske lande. De nordiske lande (under ét) ligger i gennemsnit på niveau (8,5 l ren alkohol) med de sydeuropæiske lande, som dog har gennemgået et kraftigt forbrugsfald over de seneste 20 år (hvor tendensen er stagnerende til stigende i Norden). I Østeuropa og de central-vestlige europæiske lande ligger forbruget på i gennemsnit på ca. 11 l ren alkohol. Ligeledes her er der tale om to modsatrettede tendenser - et stigende forbrug i de østlige lande og et faldende forbrug i de central-vestlige lande.  

Du finder hele Sundhedsstyrelsens Nationale Alkoholstatistik 2015 her


Alkoholstatistik - 2015.PNG

Alkoholstatistik 2015 (afsnit 1 og 2)

  • Publiceret

    01.01.15

  • Side

    8

Download
537 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!