Danske unge drikker fortsat mest i Europa

Nye tal fra ESPAD viser at danske unge fortsat drikker fuldskabsorienteret og på et niveau over alle andre i Europa. Hver tredje 15-16 årige (32%) har været beruset inden for de sidste 30 dage mod i gennemsnit 13% for Europa. De danske unge beholder samtidig rekorden for størst mængde alkohol (6,2 genstande) ved sidste drikkeepisode – langt mere end Sundhedsstyrelsens anbefaling til voksne om at stoppe før 5 genstande ved samme drikkeepisode.Publiceret

01.01.16


Udgiver

European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction og European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs


Kategori

Rapport


Udpluk af oplysningerne om alkohol fra ESPAD Report 2015.

Næsten alle 15-16 årige  i Danmark (92% mod 80% i gennemsnit for Europa) har prøvet at drikke alkohol – og 73% (mod 48% for Europa) har erfaring med alkohol inden for de sidste 30 dage. Set over de sidste 20 år er der en svagt faldende til stagnerende tendens i andelen af unge, der har prøvet at drikke alkohol. Den samme bevægelse, med flere der ikke drikker alkohol, gør sig gælden i stort set alle andre europæiske lande.

Trods aldersgrænsen for salg af spiritus drikker de danske drenge i sær spiritus og øl – og pigerne spiritus, cider og alkopops. Tilsammen udgør forbruget at cider og alkopops dog en væsentlig andel (ca. 45%) af de unges alkoholforbrug. Brugen af cider og alkopops er større i Danmark end noget andet europæiske land, selvom trenden også ses særligt i de øvrige nordiske lande. Cider alene udgør ca. 25% af de danske unges forbrug, det er i sær pigerne som foretrækker cider, her udgør forbruget 50% af det samlede forbrug.

Målt på tre parametre drikker de danske unge fortsat særligt fuldskabsorienteret og på et niveau over alle andre i Europa. Hver tredje 15-16 årige (32% mod i gennemsnit 13% i Europa) oplyser at have været fulde inden for de sidste 30 dage. 57% drenge og 56% piger oplyser at have drukket mere end 5 genstande mindst en gang inden for den sidste måned. Og de danske unge der drikker alkohol beholder også en kedelig rekord for indtagelse af størst mængde alkohol (6,2 genstande, en dansk genstand svarer til 1,5 cl alkohol) ved seneste drikkeepisode. Selv i et voksenperspektiv er der tale om en betragtelig mængde – Sundhedsstyrelsen anbefaler voksne at stoppe før 5 genstande ved samme drikkeepisode.

ESPAD undersøgelsen (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) er en undersøgelse af de 15-16 åriges rusmiddelvaner i Europa. Data i denne seneste undersøgelse er indsamlet i 2015. Den første undersøgelse blev gennemført i 1995, hvorfor materialet samlet set kan give et billede af både status og udvikling i et 20 års perspektiv. Denne overordnede 2015 rapport giver dog kun få oplysninger om tendensen land for land.


ESPAD 2015.PNG

ESPAD Report 2015 Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

  • Publiceret

    01.01.16

  • Side

    104

Download
3,2 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold