Danmark har fortsat den dårligste alkoholkultur i Norden

Nordisk Ministerråd har udgivet en statusrapport med data for fysiskaktivitet, overvægt, kostvaner, tobaksforbrug og alkoholvaner i de nordiske lande. Undersøgelsen NORMO 2014 finder, at de danske 18-65åriges drikker alkohol langt oftere end befolkningen i det øvrige Norden. 46,3% af danskerne har tillige rusdrukket inden for den sidste måned, det overgås kun i Norge, hvor 51,5% har rusdrukket.Publiceret

01.02.17


Udgiver

Nordic Council of Ministers


Forfattere

 • Jeppe Matthiessen
 • Lene Frost Andersen
 • Helene Enghardt Barbieri
 • Katja Borodulin
 • Vibeke Kildegaard Knudsen
 • Karsten Kørup
 • Holmfridur Thorgeirsdottir
 • Ellen Trolle
 • Sisse Fagt

Kategori

Rapport - Uddrag


Monitorering af kostvaner, fysisk aktivitet og overvægt er et vigtigt element i planen og visionen om fremtidig bedre nordisk helbred. Monitoreringsprojektet blev igangsat i 2008, efter der var indgået aftaler omkring standardiseret metoder for dataindsamling. Første år hvor monitorering og indsamling af data blev udført var 2011 og blev gentaget i 2014. Denne rapport indeholder de data der blev indsamlet i 2014 og skitserer hvilke tendenser, der har ændret sig eller været stabile i perioden 2011-2014. Genovervejelser af hvilke faktorer og parametre, der skulle monitoreres førte blandt andet til også alkoholvaner kom med i 2014.  Dermed kan der på alkoholområdet alene laves en punktsammenligning de nordiske lande imellem.

Formålet med initiativet er at indsamle informationer om udviklingen i nogle af de parametre som har stor betydning for indflydelse på helbredet, samt at give mulighed for at sammenligne helbredsvaner mellem de nordiske lande.

Monitorering blev udført via spørgeskema, som både indeholdte sociodemografiske og tematiserede spørgsmål - om blandt andet alkoholvaner. Der deltog 17.775 voksne (18-65 år) i undersøgelsen vedr. alkohol. Alkoholvaner blev målt som totale forbrug af alkohol udregnet som hyppigheden af alkoholindtagelse på en uge (gange/uge) og antallet af voksne, der mindst en gang i løbet af den sidste måned havde drukket over 5 genstande ved en lejlighed, kaldet rusdrukket (”binge-drinking”).

Hovedresultater:

 • I 2014 blev det gennemsnitlige alkoholforbrug, i norden, målt til at være 1,7 gange/ugen og undersøgelsen viste at 45 % af den adspurgte voksne population havde ”rusdrukket” mindst en gang i den foregående måned.
 • Det gennemsnitlige alkoholforbrug og andedelen af “rusdrikkere” var højere hos mænd end hos kvinder, henholdsvis 2,2 vs. 1,3 gange om ugen og 55,7% vs.34,2%.
 • Laveste gennemsnitlige alkoholforbrug blev fundet til at være i Island, hvorimod det højeste gennemsnitlige blev fundet til at være i Danmark.
 • Den mindste andel af “rusdrikkere” blev observeret i Sverige og Island, og den største andel blev fundet i Norge.
 • I norden blev det gennemsnitlige totale alkoholforbrug og andelen af “rusdrikkere” fundet til at være højere hos mænd end hos kvinder (2.2 vs. 1.3 gange om ugen og 55.7% vs.34.2%).
 • Det gennemsnitlige totale alkoholforbrug var højere i aldersgruppen 45-65 år gammel, end både aldersgrupperne 18–24 og 25–44 år gammel, hvorimod andelen af “rusdrikkere” generelt faldt med alderen.
 • Det gennemsnitlige totale alkoholforbrug blev fundet til at være højere blandt folk med en høj uddannelse end folk med medium eller lavere uddannelse, dog blev andelen af ”rusdrikkere” fundet til at være højere bland folk med medium uddannelse end hos folk med en høj uddannelse.
 • I norden, er den sociale forskel moderat hvad angår alkoholforbrug, og kun en lille forskel blev fundet når man kiggede på “rusdrikning”.
 • Ifølge internationale studier har andelen der overskrider de forslået ugentlige alkoholgenstande og andelen af “rusdrikkere” ikke ændret sig, men er heller ikke faldet i de nordiske land over det sidste årti.

 

Nedenfor kan du hente kapitel 9, der omhandlende alkohol. Du kan læse hele rapporten her

 

 


The nordic monitoring system 2011-2014.PNG

The Nordic Monitoring System 2011-2014 - Status and development of diet, physical activity, smoking, alcohol and overweight

 • Publiceret

  01.02.17

 • Side

  8

Forfattere

Jeppe Matthiessen Lene Frost Andersen Helene Enghardt Barbieri Katja Borodulin Vibeke Kildegaard Knudsen Karsten Kørup Holmfridur Thorgeirsdottir Ellen Trolle Sisse Fagt

Download
134,1 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!