12-14 åriges erfaringer med alkohol

I denne rapport kortlægges 12-14 årige børns erfaringer med alkohol i Danmark 2014. De fleste 12-14 årige har ikke nogen erfaringer med alkohol, men i denne rapport belyses blandt andet, hvor mange, der har prøvet at drikke alkohol og hvilke motiver, de 12-14 årige har for at drikke/ikke drikke alkohol.Publiceret

01.09.15


Udgiver

Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden


Forfattere

  • Christine Lind Behrens
  • Anne Sofie Christensen
  • Anne Friis Krarup
  • Christina Schiøth

Kategori

Rapport


Rapporten viser et før billede af børns alkoholvaner, inden "Fuld af liv"- kampagnen, og har været med til at sætte fokus på hvor og hvordan der kan sættes inden for de forskellige områder. Nogle af de resultater og tematikker rapporten kommer frem til omhandler følgende emner.

Alkoholdebut og -forbrug

Knap en fjerdedel (23 %) af de 12-14-årige har prøvet at drikke en hel genstand, mens 3 % har prøvet at være fulde. Langt flere 14-årige end 12-årige har erfaringer med alkohol. Størstedelen af de 12-14-årige (96 %) drikker ikke alkohol i løbet af en typisk uge. Blandt 12-14-årige, der har prøvet at drikke en hel genstand, var 12 % under 12 år ved deres alkoholdebut.

Alkoholkultur blandt unge

De 12-14-årige, der drikker alkohol, angiver især, at de drikker, fordi det er festligt og socialt. Blandt de 12-14-årige, der ikke drikker alkohol, angiver de fleste, at de ikke drikker, dels fordi de mener, at de er for unge, dels fordi de ikke må drikke for deres forældre, og dels fordi deres venner ikke drikker alkohol.

Når de 12-14-årige drikker alkohol, gør flest det sammen med deres venner (65 %), men der er også 44 %, der angiver, at de er sammen med deres forældre, når de drikker alkohol.

En femtedel (20 %) af de 12-14-årige, der drikker alkohol, har oplevet at blive presset af deres venner til at drikke mere alkohol, end de har haft lyst til.

Forældres indblanding i 12-14-åriges alkoholvaner

47 % af de 12-14-årige ved, hvornår de må begynde at drikke alkohol ifølge deres forældre. 7 % angiver, at de må/måtte begynde at drikke alkohol før de fylder 15 år. 31 % angiver, at de må begynde at drikke alkohol, når de er 15-16 år, mens 9 % angiver, at de må begynde at drikke alkohol, når de er 17-18 år.

To tredjedele af børnene (65 %) mellem 12 og 14 år synes, at det er godt eller meget godt, hvis forældrene blander sig i deres alkoholvaner, mens meget få er imod (3 %).

Kendskab og holdninger til aldersgrænser for køb af alkohol

Mere end en tredjedel (35 %) af de 12-14-årige kender til aldersgrænserne for køb af alkohol. Knap fire ud af ti børn (36 %) i alderen 12-14 år går ind for en samlet aldersgrænse på 18 år for køb af alkohol, uanset alkoholprocent, mens 39 % er imod, og resten svarer ”Ved ikke”.

Alkoholforbrug og sundhedsrisiko

Størstedelen (86 %) af børn i 12-14-årsalderen er bevidste om, at der er en sundhedsskadelig risiko forbundet med at drikke alkohol. Når de 12-14-årige i et åbent spørgsmål spørges til, hvilke sygdomme, de mener, at et stort alkoholindtag kan medføre, er det især leverskader, der nævnes. 8 % nævner kræft.


Børn og alkohol i Danmark 2014.PNG

Børn og alkohol i Danmark 2014 - en kortlægning blandt 12-14 årige

  • Publiceret

    01.09.15

  • Side

    34

Forfattere

Christine Lind Behrens Anne Sofie Christensen Anne Friis Krarup Christina Schiøth

Download
881 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!