Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2014

Misbrug af alkohol og hash er det enkeltstående største folkesundhedsproblem i Grønland. Konsekvenserne er vidtrækkende for den enkelte, for samfundet og for børnene. 60% af pigerne og 40% af drengene i alderen 15-17 år har oplevet former for misbrug i hjemmet. Og kun få procent af de, der kommer i alkoholbehandling, er ikke selv opvokset i et hjem med misbrug.Publiceret

01.01.16


Udgiver

Statens Institut for Folkesundhed


Forfattere

 • Inger Katrine Dahl-Petersen
 • Christina Viskum Lytken Larsen
 • Nina Odgaard Nielsen
 • Marit Eika Jørgensen
 • Peter Bjerregaard

Kategori

Rapport


Undersøgelsen giver en status over folkesundheden set i forhold til målene for Inuuneritta II (Det Grønlandske Folkesundhedsprogram 2013-2019).

Programmet har fokus på fire store indsatsområder: Alkohol og hash, rygning, fysisk aktivitet og kost. Børn, unge og familier er særlige målgrupper, ligesom social ulighed i sundhed er et gennemgående tema.

Alkoholtemaet behandles både i et separat kapitel om rusmidler, men også i de andre kapitler – eftersom alkohol er en af de mest betydningsfulde enkeltfaktorer for omfanget af problemer i form af kriminalitet, vold og overgreb i børnefamilierne, sygdom, social skævhed og selvmord mv. i Grønland.

Alkoholforbruget I Grønland er dog under ét faldet betragteligt (på niveau med Danmark) siden det toppede for ca. 20 år siden. Faldet i forbruget afspejler sig endnu ikke i et tilsvarende fald i problemer, selvom der flere steder ses tegn på forbedringer. En årsag kan være, at det umiddelbart vurderet kun er kvinders storforbrug, der har aftaget siden 1993  - bedømt på tre forskellige former for alkoholforbrug (omfanget af rusdrikning, andel der overstiger 7/14 genstandsgrænsen og andel på skadeligt forbrug (omtalt som et potentielt skadeligt alkoholforbrug) som følge af CAGE testen anvendt i befolkningsundersøgelsen). 


Befolkningsundersøgelse i Grønland 2014.PNG

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2014 - Levevilkår, livsstil og helbred

 • Publiceret

  01.01.16

 • Side

  116

Forfattere

Inger Katrine Dahl-Petersen Christina Viskum Lytken Larsen Nina Odgaard Nielsen Marit Eika Jørgensen Peter Bjerregaard

Download
2,6 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!