Ældre og alkohol

Alkoholforbruget er faldende, generelt også blandt ældre. Den eneste gruppe hvor forbruget ikke er faldende er hos kvinder over 74 år. Des længere uddannelse des større et alkoholforbrug. Fx har 8,7% mænd med grundskolen som højeste uddannelse et højrisikoforbrug, blandt mænd med en længere videregående uddannelse er andelen på 17,6%. Tendensen er den samme for kvinder.Publiceret

01.01.15


Udgiver

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut


Kategori

Rapport


 

Den generelle tendens

Den generelle stigning er både på personer der får medicin som alkoholbehandling og for personer der modtager offentligt finansieret alkoholbehandling.

De ældres alkoholforbrug er faldet de senere år. Både i forhold til at drikke over lavrisiko- og højrisikogrænsen. Det gælder dog ikke for kvinder over 74 år.

De 65-74 årige har de højeste andele, der drikker over lavrisiko- og højrisikogrænse (sammen med de 16-24 årige og de 55-64 årige). Der er betydelige sociale forskelle med hensyn til at overskride højrisikogrænsen. Jo længere uddannelse, desto større andel drikker over højrisikogrænsen. Med undtagelse af unge under 24 år er ældre over 64 år med lang videregående uddannelse den aldersgruppe, som har den højeste andel, der drikker over højrisikogrænsen.

Der er en svagt stigende andel ældre, der i perioden 2008 til 2011 har været i kontakt med sygehus på grund af alkoholrelateret sygdom. De hyppigste årsager er psykiske/ adfærdsmæssige forstyrrelser samt alkoholrelateret leversygdom.Siden 2008 har en voksende andel ældre modtaget medicin mod afhængighed og/eller modtaget offentligt finansieret alkoholbehandling. 

Fra 2002-2008 har der været en stigende andel blandt de over 65-årige, der dør som følge af alkoholrelateret sygdom.Herefter har der været en let faldende tendens.

 

 


Alkoholstatistik - 2015.PNG

Alkoholstatistik 2015 - Uddrag afsnit 11

  • Publiceret

    01.01.15

  • Side

    14

Download
934,8 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold