Kommunale udgifter i 2010 grundet alkohol

Kendskab til de kommunale omkostninger på alkoholområdet kan blive et væsentligt redskab i den kommunale planlægning, når den alkoholpolitiske indsats skal tilrettelægges, så ressourcerne udnyttes bedst. I alt vurderes de årlige kommunale meromkostninger på bagggrund af data fra 2010 at udgør mindst 3,6 mia. kr.Publiceret

01.01.13


Udgiver

Sundhedsstyrelsen og KORA


Forfattere

  • Jakob Kjellberg
  • Rikke Ibsen
  • Anne Sophie Oxholm

Kategori

Rapport


Med et økonomisk overblik kan det være lettere at skabe en målrettet prioritering og sammenhængende indsats, ligesom det kan være et redskab for opfølgning.

Denne rapport viser de gennemsnitlige kommunale meromkostninger for overforbrug af alkohol på landsplan. Har du brug for et overblik over din kommunes meromkostninger ved overforbrug af alkohol, kan du på Sundhedsstyrelsens hjemmeside trykke dig ind på det interaktive Danmarkskort og se oplysningerne for din kommune 

 

Indholdsfortegnelse fra Rapporten


Kommunale omkostninger alkohol.PNG

Kommunale omkostninger forbundet med overforbrug af alkohol nr.2

  • Publiceret

    01.01.13

  • Side

    32

Forfattere

Jakob Kjellberg Rikke Ibsen Anne Sophie Oxholm

Download
955,5 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!