Analyse af personer i stof- eller alkoholbehandling

KL har udgivet en analyse, der viser en stor forekomsten af psykiske lidelser blandt personer i behandling for stof- eller alkoholproblemer, at anvendelse af gentagne behandlinger er almindelig og at en ikke uvæsentlig andel afslutter behandlingen uden at være færdigbehandlede. Udtrækket af data er sket fra det Nationale Alkohol Behandlingsregister (NAB) 2009-13 samt registeret for Stofmisbrugere i Behandling (SIB) 2007-13.Publiceret

08.11.16


Udgiver

KL


Forfattere

 • Bodil Helbech Hansen

Kategori

Analysenotat


KL oplyser formålet med analysen er at give en karakteristik af stof- og alkoholafhængige i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten af psykiske lidelser blandt personer i behandling for hhv. stof- og alkoholproblemer - samt undersøge to indikatorer vedr. behandlingen: gentagne behandlinger, færdigbehandlede, udeblivelser m.m.

Analysen undersøger ikke alle personer med stof- eller alkoholproblemer som har været i behandling i de to (ikke helt ens) perioder. Analysepopulationen er afgrænset til personer mellem 18 og 64 år pr. 1/1 2014, som har været i offentligt betalt alkoholbehandling i perioden 2009-2013 (n= 24.906), eller som har været i stofbrugsbehandling i perioden 2007-2013 (n= 32.450). Populationerne er korrigeret for dødsfald og bosættelse udenlands pr. 1/1 2015. De forskellige periodeafgrænsninger skyldes, at valide data ikke findes lige langt tilbage i tid for hhv. det Nationale alkoholbehandlingsregister (NAB) og registeret for Stofmisbrugere i Behandling (SIB).

Alkopedial.dk bemærker, at flere behandlingssteder har haft problemer med at indberette data i NAB og SIB og man derfor kan frygte indberetningerne ikke giver et retvisende billede af behandlingskohorten. Med hensyn til indikatorerne på kvaliteten i behandling, genoptagne behandlinger og ikke-færdigbehandlede patienter, er det ikke entydigt uden dybere analyse muligt at konkludere om en lav forekomst af indikator er positiv eller negativ. Dermed er yderlige analyse nødvendig.

Analysens hovedresultater:

 

Psykiske lidelser

 • Personer indskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling eller stofbrugsbehandling har ofte også andre psykiske lidelser. Depression er den hyppigste samtidige psykiske lidelse blandt alkoholpatienter og ADHD og personlighedsforstyrrelser er de hyppigste psykiske lidelser blandt stofbrugspatienter.

 

Gentagne misbrugsbehandlinger

 • Mange misbrugere er i behandling flere gange. To tredjedele af alle alkoholbehandlinger er blandt personer, som også tidligere har været i behandling for alkoholafhængighed, mens tre ud af fire stofbrugsbehandlinger er blandt personer, som også tidligere har været i behandling for stofbrug.
 • Omtrent halvdelen af afhængige, som kom i behandling i 2009, var i behandling mindst to gange i perioden 2009-2013.

 

Færdigbehandling

 • Kun omtrent hver fjerde afhængighedsbehandling afsluttes, fordi personen er færdigbehandlet. Hver tredje af alle offentligt finansierede alkoholbehandlinger afsluttes, fordi personem er udeblevet fra behandlingen, mens det samme gælder hver fjerde stofbrugsbehandling. En del vælger derudover at afslutte behandlingen efter eget ønske mod behandlingsinstitutionens råd.

 


KL Analyse af borgere i misbrugsbehandling.PNG

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

 • Publiceret

  08.11.16

 • Side

  12

Forfattere

Bodil Helbech Hansen

Download
278,9 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!