Alkoholforbrug i Danmark

Ifølge Alkoholforbrug i Danmark fra 2008 er der omkring 860.000 med et storforbrug af alkohol, 585.000 personer med et skadeligt alkoholforbrug og 140.000 personer med alkoholafhængighed.Publiceret

01.09.08


Udgiver

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet


Forfattere

  • Morten Grønbæk
  • Janne S. Tolstrup
  • Anders Blædel Gottlieb Hansen
  • Ulla A. Hvidtfeldt

Kategori

Rapport


Undersøgelsen Alkoholforbrug i Danmark bygger på oplysninger fra 2005, justere for bortfald, og kvalificerer det skøn, man anvendte tidligere i forhold til at fastsætte antallet af personer med storforbrug, skadeligt forbrug eller afhængighed. Undersøgelsen beskriver i tillæg hertil karakteristika ved personer i de tre grupperinger. Endelig diskuteres hvilke patienter, der bedst behandles ambulant og hvilke, der bedst behandles i døgnregi.

Undersøgelsen kommer frem til at der er ca. 860.000 personer, som drikker mere end højrisikogrænser (14/21 genstande om ugen for kvinder/mænd), at omkring 585.000 personer allerede har et skadeligt forbrug og omkring 140.000 personer er afhængige af alkohol. Metodiske vanskeligheder betyder, tallene er præget af usikkerhed. Sundhedsstyrelsens udmeldinger om antallet af personer med alkoholproblemer referer fortsat i 2018 til nærværende undersøgelse.

Størstedelen af storforbrugere, personer med et skadeligt forbrug og alkoholafhængige,
findes blandt mænd. Relativt set har personer, som er arbejdsløse, oftere et skadeligt
alkoholforbrug eller er oftere afhængige end personer, som er i arbejde. Desuden har enlige,
personer uden børn og rygere oftere alkoholproblemer sammenlignet med gifte, personer med børn og ikke-rygere.

Eksperter i undersøgelsen peger på, at døgnbehandling i reglen skal ses som en del af et
længere forløb, der også kan indeholde ambulante forløb og/eller dagbehandling. Generelt findes ikke belæg for en øget behandlingsintensitet nødvendigvis giver bedre effekt. Studier tyder dog på patienter med meget svær alkoholafhængighed, nedsatte kognitiv funktionsevne, gentagne mislykkede ambulante behandlinger eller som lever under særligt ustabile forhold kan have brug for døgnbehandling. Det svarer meget godt til erfaringen fra Ringgården, hvor kriterier for de personer, som blev visiteret til døgnbehandling kan opdeles i misbrugsrelaterede kriterier, psykopatologiske kriterier, sociale kriterier og medicinske/sundhedsmæssige kriterier (patienter kan fx være i overhængende fare, hvis de ikke kommer i døgnbehandling). Det vurderedes i 2008, at 96-98% af alle personer i alkoholbehandling modtog ambulant behandling og 2-4% modtog døgnbehandling.


alkohol forbrug i danmark.JPG

Alkoholforbrug i Danmark

  • Publiceret

    01.09.08

  • Side

    38

Forfattere

Morten Grønbæk Janne S. Tolstrup Anders Blædel Gottlieb Hansen Ulla A. Hvidtfeldt

Download
288,1 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!