Barrierer for tidlig opsporing af alkoholproblemer i børnefamilier

Frontpersonalet oplever en række barrierer i forbindelse med at bidrage til tidlig opsporing af alkoholproblemer i familier, hvoraf de væsentligste beskrives i rapporten fra SFI - sammen med 8 anbefalinger til hvordan disse barriere kan nedbrydes.Publiceret

01.01.15


Udgiver

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd


Forfattere

  • Nete Krogsgaard Niss
  • Anemone Kierkgaard
  • Anna-Katharina Højen-Sørensen
  • Asger Aarup Hansen

Kategori

Rapport


Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - SFIs rapport præsenterer en interviewbaseret analyse af, hvilke barrierer frontpersonalet i København har i forhold til tidlig opsporing af alkoholproblemer i familier. Den kommer ind på, hvilke tiltag der forventes at kunne bryde nogle af de barrierer frontpersonalet oplever. Selv om rapporten tager udgangspunkt i København vurderer SFI, at anbefalingerne er relevante for langt flere kommuner.

 

Indholdsfortegnelse for rapporten

 


Tidlig opsporing børnefamilier.PNG

Barrierer for tidlig opsporing af alkoholproblemer i børnefamilier - En analyse af barrierer for frontpersonalet

  • Publiceret

    01.01.15

  • Side

    147

Forfattere

Nete Krogsgaard Niss Anemone Kierkgaard Anna-Katharina Højen-Sørensen Asger Aarup Hansen

Download
2 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!