En kort samtale hos lægen reducerer et skadeligt alkoholforbrug

Et nyt litteraturstudie fra Cochrane Collaboration viser, at korte samtaler og rådgivning hos lægen kan reducere alkoholforbruget hos personer med et skadeligt forbrug. Resultaterne er relevante for dig, der arbejder som frontpersonale med tidlig opsporing og rådgivning.Publiceret

01.01.18


Udgiver

The Cochrane Collaboration


Forfattere

 • Eileen FS Kaner
 • Fiona R Beyer
 • Fiona Campbell
 • Colin Muirhead
 • Elizabeth D Pienaar
 • Nicolas Bertholet
 • Jean B Daeppen
 • Bernard Burnand
 • John B Saunders

Kategori

Review


Overordnet finder gennemgangen af studier, at både mænd og kvinder opnår en fordel af en kortvarig intervention. Korte interventioner er fem til 30 minutters rådgivning til folk med skadelige alkoholvaner. Deltagere der modtog rådgivningen, drak mindre efter et år end personer, som ikke fik interventionen.
Der blev kun fundet en lille forskel i effekten mellem korte og længerevarende interventioner. Længerevarende interventioner består af flere sessioner og hver session varer i længere tid.

Effekten afhænger af omgivelserne
Litteraturstudiet tyder på, at effekten af kortvarige interventioner er mindre udtalt i studier med ’real-world’ settings. Det vil sige i studier, hvor interventionen er foregået i mindre kontrollerede settings, som minder om den praksis, der foregår i den virkelige hverdag. Modsat var effekten af interventionen stærkere i studier med den ’ideelle setting’ det vil sige, hvor interventionen blev foretaget af veltrænet personale og med udvalgte deltagere. Resultatet peger på, at det har en væsentlig betydning for effekten, hvordan metoden implementeres (bemærkning fra Alkopedia.dk).

Hvad kan studiets resultater bruges til?

Dialog med praktiserende læger
Nye tal fra NAB-registeret viser, at kun seks ud af 100 personer, der søger alkoholbehandling, er henvist fra egen læge. Det er nærliggende at forestille sig, at antallet af henvisninger kan øges, hvis den praktiserende læge systematisk taler om alkoholvaner med patienterne. Medarbejdere på behandlingssteder kan bruge litteraturstudiet, som afsæt til at gå i dialog med de praktiserende læger om, hvordan man bedst råder patienterne, og hvordan patienter bliver henvist til det rette behandlingssted. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin har lavet en vejledning for, hvordan læger kan identificere og rådgive patienter med risikoforbrug eller alkoholskader. Klik og hent vejledningen her.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale
I flere år er det diskuteret, om kort intervention har en effekt. Cochrane Collaborations gennemgang af studier på området giver anledning til optimisme. Selvom studiet er foretaget i almen praksis og effekten af tidlig intervention ikke er testet i settings som: Socialforvaltningen, jobcentre, sundhedsplejen eller hjemmeplejen, anser Alkopedia.dk det for rimeligt at antage, at kort opsporing og kort rådgivning også vil have effekt under disse betingelser.
Sundhedsstyrelsen har lavet en guide til frontpersonalet, der arbejder med forebyggelse og udredning, og hvordan de kan implementere korte interventioner. Klik her og få Sundhedsstyrelsens vejledning til, hvordan du kan tage en opsporende snak om alkohol med borgeren.


Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations Review Kaner_et_al-2018-Cochrane.JPG

Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations (Review)

 • Publiceret

  01.01.18

 • Side

  252

Forfattere

Eileen FS Kaner Fiona R Beyer Fiona Campbell Colin Muirhead Elizabeth D Pienaar Nicolas Bertholet Jean B Daeppen Bernard Burnand John B Saunders

Download
2,9 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!