Behandling af socialt udsatte borgere

Undersøgelsen fra SFI, på opdrag fra Rådet for Socialt Udsatte, tydeliggør behovet for en individualiseret og differentieret tilgang til socialt udsatte borgere, som tager hensyn til, de forskelle der er blandt mennesker med svære og sammensatte problemer. Rapporten påpeger en række problemer med at tilrettelægge indsatserne i et helhedsperspektiv og i forhold til at tilgodese borgerens sammensatte behov.Publiceret

02.02.16


Udgiver

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte


Forfattere

  • Ditte Andersen
  • Marie Benkert Holtet
  • Lisbeth Weisbjerg
  • Line Lund Eriksen

Kategori

Rapport


SFIs undersøgelse viser at størstedelen af de socialt udsatte borgere, som ønsker og får et tilbud om alkoholbehandling vurderer, at det har hjulpet dem. Hver femte socialt udsatte borger oplever dog ikke at have fået al den hjælp vedkommende har brug for i forhold til deres alkoholforbrug. Undersøgelsen viser også, at godt hver fjerde udsatte borger oplever, at der mangler relevante alkoholbehandlingstilbud, som passer til deres ønsker og behov.

Socialt udsatte borgere beskriver opsøgende indsatser som betydningsfulde for behandlingen, men der er stor forskel på, om kommunerne har sådan et tilbud. Endelig peger mange socialt udsatte borgere på, at der mangler opfølgende indsatser, som kan støtte op om og fastholde de positive forandringer efter et alkoholbehandlingsforløb.

Faste behandlingsstrategier som Housing First eller en trinbaseret tilgang kan medfører en standardiseret tilgang med faste svar på, hvad borgere skal have af tilbud og i hvilken rækkefølge, kan det betyde, at borgere ikke bliver mødt med det fokus, de selv ønsker. Manualer og ufleksible behandlingsstrategier risikerer på den måde at modarbejde en individualiseret og differentieret tilgang.


Alkoholbehandling til socialt udsatte borgere.PNG

Alkoholbehandling af socialt udsatte borgere - Systemets tilbud i borgerperspektiv

  • Publiceret

    02.02.16

  • Side

    176

Forfattere

Ditte Andersen Marie Benkert Holtet Lisbeth Weisbjerg Line Lund Eriksen

Download
1,2 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!