Anbefaling af kommunale forebyggelsestilbud ved kroniske sygdomme

Sundhedsstyrelsen har sendt anbefalinger for kommunernes forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom – herunder forebyggelsen af alkoholproblemer i høring – fristen er den 29. februar 2016.Publiceret

29.01.16


Udgiver

Sundhedsstyrelsen


Kategori

Høringsudkast


Anbefalingerne beskriver, hvordan kommunerne kan tilrettelægge den forebyggende indsats om sygdomsmestring, rygeafvænning, fysisk træning, ernæringsindsatser og alkoholsamtaler til borgere med kronisk sygdom.

Formålet med anbefalingerne er at fremme kvalitet og ensartethed af forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Anbefalingerne understøtter en prioritering de tilbud, der er dokumentation for virker bedst eller vurderes som god praksis. Anbefalingerne skal samtidig understøtte kommunernes samarbejde med praksissektoren og regionerne, der kan henvise borgere til tilbud med en kendt kvalitet, uanset hvilken kommune der varetager opgaven.

Anbefalingerne bygger videre på Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og supplerer Sundhedsstyrelsens øvrige publikationer om forebyggelse og sundhedsfremme, forløbsprogrammer mv.

Se særligt afsnit om alkohol side 23-28

Der er høringsfrist den 29. februar 2016. Materialet ligger i sin helhed på Høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59218


Anbefaling for kommunale forbyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.PNG

Anbefaling af kommunal forebyggelsestilbud til kronisk sygdom

  • Publiceret

    29.01.16

  • Side

    51

Download
1,6 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!