Industrien omgår forbud mod markedsføring af alkohol

Internationale sportsbegivenheder er en oplagt mulighed for alkoholindustrien til at reklamere for sine produkter og øge salg. EM i fodbold blev i 2016 afholdt i Frankrig, hvor reklamemulighederne siden indførelsen i 1991 af Loi Évin har været begrænset både mht. til form, indhold og medie (fx slet ikke i TV), foruden der er krav om enhver markedsføring samtidig skal advare mod risiko for skader. Undersøgelse af alkoholmarkedsføringen ved fodbold EM tyder dog på loven omgås. Analysen at TV-billederne viser, at der gennemsnitlig var 100 indirekte (farver, slogan, fraser) referencer til alkohol per kamp, hvilket svarer til ca. 0,60 alkohol-marketing-referencer pr. minut.Publiceret

01.04.17


Udgiver

Alcohol Action Ireland, University of Stirling, Institute of Alcohol Studies, SHAAP


Forfattere

 • Richard I. Purves
 • Nathan Critchlow
 • Martine Stead

Kategori

Rapport


Det er vigtigt at have stor fokus på marketing af sundhedsskadelige produkter som fx alkohol, da marketing og reklame kan få indflydelse på drikkemønster og adfærd, specielt hos unge personer. Flere undersøgelser tyder på, at der en større sandsynlighed for at unge vil begynde at drikke tidligere eller drikke mere, hvis de tidligt eksponeres for alkoholreklamer.

Markedsføring af alkohol sker i dag på mange forskellige måde, en effektiv metode (som supplement til den man opnår gennem at blive officiel partner eller sponsor ved store begivenheder) er at sponsorer stederne, begivenheder og/eller stjerner direkte og indirekte. Sponsoreringen tillader ”brands” at blive associeret med begivenheder, som en masse mennesker følger med i, og er emotionelt investeret i.

I 2016 blev EM i fodbold afholdt i Frankrig. Her har det siden 1991, jf. Loi Évin, været store begrænsninger i formen på, indholdet og medie som formidler reklame (se mere på side 8 i den vedhæftede rapport). I forhold til TV har der er forbud mod markedsføring af produkter med større volumeprocent end 1,2.

Rapporten undersøger udstrækningen af referencer til alkohol i reklamer, både fysiske på stadion og i tv-reklamerne, under EM i fodbold 2016. Undersøgelsen er gennemført via analyse og gennemgang af 18 fodboldkampe, der blev sendt i Storbritannien, Irland og Frankrig.

Hovedresultater:

 • I gennemsnit blev der fundet over 100 marketing referencer for alkoholprodukter, per tv-udsendelse i både Storbritannien, Irland og Frankrig.
 • Det gennemsnitlige antal af alkoholreferencer i minuttet blevet fundet til at være 0,69 i franske udsendelser, 0,65 i udsendelser fra Storbritannien og 0,59 i irske udsendelser.
 • Størstedelen af referencerne forekommer under selve kampen, og derved også det tidspunkt med det største antal seere.
 • Mest anvendte form for reklamation var elektroniske plakater langs sidebanen.
 • Størstedelen af marketing referencerne var indirekte referencer i form af, farver, slogans, fraser og visuelle effekter som er associeret med produktet.

 Frekvensen hvormed alkoholreferencer forekom i reklamer var høj. Reklamer hvor produktet direkte blev vist var sjælden, men den store del af indirekte referencer, viser alkoholindustriens metoder for at komme uden om den franske lovgivning Loi Évin. Den minimale forskel landende imellem, viser hvor stor indflydelse værtslandets regler og restriktioner har, når det kommer til internationale turneringer. Regulering af alkohol i reklamer er nødvendig, tilmed er monitorering og håndhævelse af disse restriktioner ligeså vigtig.

Carlsberg har været en af hovedsponsorerne af EM (UEFA EURO Cup) siden 1988. Som en del af aftalen mellem Carlsberg og UEFA, har Carlsberg rettigheder til at reklamere med store plakater langs fodboldbanen, enerettighed til marketing af drikke som indeholder alkohol indenfor stadionets rammer og retten til at reklamere med UEFA’s logo på Carlsbergs produkter og merchandise. 


foul play

FOUL PLAY? - ALCOHOL MARKETING DURING UEFA EURO 2016

 • Publiceret

  01.04.17

 • Side

  33

Forfattere

Richard I. Purves Nathan Critchlow Martine Stead

Download
4 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!