En gratis omgang

Danske diskoteker markedsfører alkohol til mindreårige, selv om markedsføringsloven fastslår, at det ikke er tilladt at rette alkoholmarkedsføring mod børn og unge under 18 år. I 2014 viste en undersøgelse af 100 diskoteker at 34 ulovligt rettede markedsføring af alkohol mod børn og unge. En gratis omgang har i 2017 undersøgt om de 34 diskoteker har rettet ind. Halvdelen af de 34 diskoteker markedsfører fortsat alkohol ulovligt.Publiceret

01.11.17


Udgiver

Alkohol & Samfund


Forfattere

  • Ina Johansen
  • Ida Fabricius Bruun

Kategori

Rapport


Diskotekerne bruger forskellige måder til at målrette alkoholannoncering til mindreårige. Det kan for eksempel være arrangementer, hvor aldersgrænsen angives til at være ”16+”, det kan være efterfester til fester på ungdomsuddannelser, eller fester i forbindelse med skoleferier. 

Spiritus er meget udbredt til 16+ fester i 2017. Ved to tredjedele af arrangementerne bliver spiritus markedsfør, primært i form af vodka. Derudover markedsføres andre spiritustyper, gin, rom, whisky og tequila – foruden miksede drinks som Jægerbombs, Sharks Attacks og diverse shots.

Diskotekerne opfordrer de unge til at drikke meget og umådeholdent i halvdelen af de tilfælde der er konstateret. Det gør de med opfordringer i ord og billeder, ved at arrangere drikkespil som Beer Pong eller ved at tilbyde fri bar.

De unge opsøges i nogle tilfælde på ungdomsuddannelser af diskotekerne eller bruges som repræsentanter og vennehververe op til diskotekernes arrangementer.

Og der er også interesse for yngre aldersgrupper end de 16-årige. Diskotekerne retter alkoholmarkedsføring mod folkeskolens 9. og 10. klasser ved at arrangere efterfester til sidste skoledag. Her markedsføres også spiritus, ligesom der opfordres til et umådeholdent forbrug.

Alkohol & Samfund foreslår, at regeringen tager ansvar for, at markedsføringsloven håndhæves, og at overtrædelser bliver sanktioneret med bøder af en størrelse, der både står mål med forseelsen og kan virke præventivt. Hvis den nuværende klageinstans, Alkoholreklamenævnet, skal være relevant, bør det blive aktivt opsøgende i stedet for at vente på, at der kommer klager ind. Denne og tidligere rapporter fra Alkohol & Samfund viser nemlig, at det beskedne antal af klager, nævnet behandler hvert år, ikke står mål med de mange overtrædelser, der finder sted og heller ikke har en forebyggende effekt.

Alkohol & Samfund foreslår, at Forbrugerombudsmanden får det fulde ansvar for at behandle sager om ulovlig markedsføring og samtidig får mulighed for at udstede administrative bødeforlæg.


En gratis omgang billede

En gratis omgang - En undersøgelse af diskotekers ulovlige alkoholreklamer til børn og unge

  • Publiceret

    01.11.17

  • Side

    22

Forfattere

Ina Johansen Ida Fabricius Bruun

Download
5,4 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!