Dømt til ædruelighed efter spritkørsel forbindes med fald i dødelighed

Et fald på 4% i dødeligheden i South Dakota kædes sammen med domme efter spritkørsel til 24/7 ædruelighed. Programmet tog sin begyndelse i 2005.Publiceret

09.02.16


Udgiver

The Lancet Psychiatry og RAND corporation


Forfattere

  • Nancy Nicosia
  • Beau Kilmer
  • Paul Heaton

Kategori

Videnskablig artikel


Artiklen fremviser en sammenhæng mellem et 24/7 ædruelighedsprogrammet i South Dakota og et fald på 4 procent i områdets dødsfald. Nedgangen skyldes især dødsårsager forbundet med overforbrug af alkohol fx kredsløbssygdomme. Undersøgelsen er gennemført at RAND, en non profit organisation der arbejder for politiske beslutninger baseres på den bedste viden.

Forskere siger, at de blev overrasket af størrelsen af ​​den negative sammenhæng mellem gennemførelsen af ​​programmet og dødelighed. Samtidig understreges det, at der er behov for bedre at forstå de potentielle mekanismer bag nedgangen. Hvis den negative sammenhæng bekræftes i fremtidige studier, kan resultaterne være et stort fremskridt i forståelsen af, hvordan strafferetlige interventioner kan anvendes til at forbedre folkesundheden.

"Vores resultater tyder på, at strafferetlige indgreb, der reducerer stort alkoholforbrug også kan påvirke dødeligheden," siger Nancy Nicosia, ledende forfatter af undersøgelsen og en ledende økonom i RAND. "Yderligere arbejde er nødvendigt for bedre at forstå, hvordan programmer som 24/7 Ædruelighed påvirker ikke kun deltagere, men også dem, der ikke er direkte deltagere såsom ægtefæller, partnere eller venner."

The South Dakota 24/7 Ædruelighedsprogram indebærer, at personer med en alkoholinvolveret lovovertrædelse underkastes to daglige alkoholtest, typisk én gang om morgenen og en gang om aftenen, eller bærer et kontinuerlig overvågende alkohol armbånd. Personer, der springer test over eller drikker hentes straks ind til en kort afsoning, typisk en dag eller to.

Næsten 17.000 personer – svarende til 3 procent af statens voksne befolkning – har deltaget i 24/7 programmet mellem januar 2005 og juni 2011. Næsten halvdelen af ​​deltagerne blev inkluderet efter igen at have kørt spritkørsel mens andre blev optaget efter førstegangsovertrædelse - eller efter sigtelse for overfald eller vold i hjemmet!

En tidligere RAND undersøgelse offentliggjort i American Journal of Public Health fandt, at 24/7 programmet reducerede gengangerovertrædelserne med 12 procent og anholdelser for vold i hjemmet med 9 procent. Undersøgelsen dokumenterede desuden at deltagerne havde genereret mere end 2 millioner dage uden alkohol overtrædelser i de første fem år af programmet. Det tilsvarende tal for 2013 var mere end 4,5 millioner dage uden alkohol overtrædelse.

Programmet er nu ved at blive gennemført af andre jurisdiktioner i USA og det amerikanske justitsministerium har for nylig udpeget 24/7 Ædruelighedsprogrammet som "lovende" i deres evidensbaseret praksis portal: www.CrimeSolutions.gov. Desuden er en modificeret version (med fod-lænke der overvåger ædruelighed) været afprøvet og er i 2015 forlænget som følge af stor succes af Greater London Authority (mere info på www.london.gov.uk/press-releases/sobriety-tags-extension )

For at undersøge, om programmet var forbundet med ændringer i dødelighed, analyserede forskerne data med amternes niveauer i dødelighed fra januar 2000 til juni 2011 og tog fordel af det faktum, at amterne implementerede 24/7strategien på forskellige tidspunkter. Den statistiske model er justeret  for flere faktorer, der kan påvirke antallet af dødsfald, såsom amternes demografi, snefald og en motorcykelfestival, der bringer et stor antal motorcyklister til staten hvert år i august.

Sammenhængen mellem 24/7programmet og nedgangen i den samlede dødsrate var tydelig. Dette gjorde sig også gældende i forhold til alkoholrelaterede dødsårsager, herunder kredsløbssygdomme.

Nedgangen i dødeligheden var større end forventet, hvilket tyder på behov for yderlige forskning ikke blot for bedre at forstå virkningen af programmet på deltagerne, men også på befolkningen som ikke deltog. For eksempel har andre forskere konstateret, at når én reducerer sit alkoholforbrug kan det også medføre en nedgang hos andre nærtstående.

Iflg. Beau Kilmer, medforfatter og seniorpolitikforsker ved RAND, tyder undersøgelsens resultater i overensstemmelse med anden forskning på, at hyppig testning med hurtige, sikre og retfærdige sanktioner for lovovertrædelser kan forbedre den offentlige sundhed og sikkerhed. Beau Kilmer foreslår samtidig at der igangsættes andre eksperimentelle evalueringer for at sammenligne 24/7programmet med andre spirituskørselsinterventionsprogrammer  og på den måde få viden om, hvilken løsning der er mest omkostningseffektive i forhold til at reducere skade og død."

Dette er en fri oversættelse af RAND Drug Policy Research Centers presseomtalen af artiklen i The Lancet PsychiatryFandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!