Otte anbefalinger til en sund alkoholkultur blandt unge

Sundhedsstyrelsens megafonundersøgelse fra 2017 viser, at kommunerne efterspørger fælles retning for, hvordan man lokalt arbejder med at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge. Derfor har Sundhedsstyrelsen samlet en række anbefalinger, som skal støtte kommunerne i deres arbejde.Publiceret

09.10.17


Udgiver

Sundhedsstyrelsen


Kategori


 

 1. Alkohol- og rusmiddelpolitik på tværs af ungdomsuddannelserne
  Kommunen indgår dialog og samarbejde med lokale ungdomsuddannelser for at sikre en ensartet rusmiddelpolitik på tværs af uddannelserne.

 2. Ansvarlig udskænkning
  Kommunen håndterer alkoholbevillingsområdet efter metoden ”Ansvarlig udskænkning”. Klik og se de fire trin her.

 3. Retningslinjer for udskænkning ved leje af kommunens lokaler
  Kommunen stiller krav til foreninger eller lignende, som lejer kommunens haller, festlokaler etc., om, at der ikke må blive udskænket alkohol til børn og unge under 18 år.

 4. Lovgivning om salg af alkohol håndhæves
  Kommunen etablerer dialog og samarbejde med for eksempel handelsstandsforeningen og politiet med henblik på at understøtte, at lovgivning om salg af alkohol håndhæves.

 5. Undervisning i grundskolen
  Kommunen tilbyder systematisk, videns- og dialogbaseret undervisning om alkohol i grundskolen med henblik på at udskyde alkoholdebut og mindske forbrug af alkohol.

 6. Forældremøder og inddragelse af forældre
  Forældre inddrages gennem forældremøder i grundskolen og på ungdomsuddannelserne med henblik på dialog om: Hvordan man kan snakke med sin teenager om rusmidler, lave klare aftaler, håndtere fester med mere.

 7. Undervisning på uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber med videre 
  Kommunen understøtter, at der tilbydes undervisning og dialog om alkohol og øvrige rusmidler på skoler og klubber.

 8. Dialog om alkohol som fast del af udskolingsundersøgelsen
  Samtale om alkohol indarbejdes systematisk i den kommunale sundhedstjenestes udskolingsundersøgelse.

Download dokumentet og få mere inspiration til, hvordan kommunen kan løfte opgaven.


anbefalinger til kommunen - unge og alkohol.JPG

ANBEFALINGER TIL KOMMUNEN - UNGE OG ALKOHOL

 • Publiceret

  09.10.17

 • Side

  3

Download
77,8 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!