Implementering af tidlig indsats

Sundhedsstyrelsens guide er henvendt til de undervisere, der skal kompetenceudvikle kommunens frontpersonale. Guiden er også tiltænkt de beslutningstagere og planlæggere, som skal være med til at skabe gode rammer for den tidlige indsats.Publiceret

01.12.13


Udgiver

Sundhedsstyrelsen


Kategori

Faglig rådgivning


Guiden har fokus på de to anbefalinger om tidlig indsats; 

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale
Kommunens frontpersonale, der møder borgere i socialforvaltningen, jobcentre, sundhedsplejen, tandplejen, daginstitutioner, skoler, fritidshjem, hjemmeplejen mv., kan sikre tidlig opsporing af overforbrug og alkoholproblemer hos borgere og familier med alkoholproblemer ved hjælp af en kort opsporende samtale. For medarbejdere i socialforvaltningen, jobcentre mv. er gruppen af socialt udsatte og sårbare borgere en særlig vigtig målgruppe.

Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn
Kommunen tilbyder en kort rådgivende samtale af høj kvalitet til borgere med et overforbrug eller skadeligt forbrug samt til pårørende og børn. Tilbuddet tilpasses og placeres, så det svarer til målgruppens behov, fx i sundhedscenter eller som udgående tilbud til fx uddannelsesinstitutioner eller ældre.

Der bliver fokuseret på, hvordan frontpersonalet kan italesætte borgerens alkoholforbrug, og kommer med forslag til hvordan kommunen kan opsætte regler for, hvor frontpersonalet henviser borgen hen.

 

Indholdsfortegnelse fra publikationen 

 


Guide til implementering.PNG

Guide til implementering af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol

  • Publiceret

    01.12.13

  • Side

    14

Download
394,4 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold