Guide til at implementere en tidlig indsats

Sundhedsstyrelsens guide er henvendt til de undervisere, der skal kompetenceudvikle kommunens frontpersonale. Guiden er også tiltænkt de beslutningstagere og planlæggere, som skal være med til at skabe gode rammer for den tidlige indsats.Publiceret

01.12.13


Udgiver

Sundhedsstyrelsen


Kategori

Faglig rådgivning


Guiden har fokus på de to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol:

Anbefaling 1. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale
Kommunens frontpersonale, der møder borgere i socialforvaltningen, jobcentre, sundhedsplejen, tandplejen, daginstitutioner, skoler, fritidshjem, hjemmeplejen medvidere kan, ved hjælp af en kort samtale, sikre at alkoholproblemer hos borgere og familier bliver opsporet tidligt.

Anbefaling 2. Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn
Kommunen tilbyder en kort rådgivende samtale til borgere med et overforbrug eller skadeligt forbrug samt til pårørende og børn. Tilbuddet bliver tilpasset og placeret, så det svarer til målgruppens behov. Det er for eksempel i sundhedscenteret eller som udgående tilbud til uddannelsesinstitutioner.

I guiden bliver der fokuseret på, hvordan frontpersonalet kan italesætte borgerens alkoholforbrug, og der er forslag til, hvordan kommunen kan opsætte regler for, hvor frontpersonalet henviser borgen hen.


Guide til implementering.PNG

Guide til implementering af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol

  • Publiceret

    01.12.13

  • Side

    14

Download
394,4 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!

Relateret indhold