Grønland viser vej

I Grønland har politikerne haft mod til, trods grønlændere drikker mindre end danskere, at indføre en ny og forventeligt langt mere skadesbegrænsende lovgivning end den, der gælder i Danmark. Inatsisartutloven, som den hedder, indeholder blandt andet et stop for alkoholreklame og begrænser mulighederne for at sælge og udskænke alkohol.Publiceret

23.11.17


Udgiver


Kategori

Lovtekst


Inatsisartutloven er en samlet lovgivning for salg og udskænkning af alkohol i Grønland. Loven består af en række elementer, som samlet set tager sigte på at begrænse alkohols tilgængelighed samt styrke nationale forebyggende tiltag – for derigennem at reducere omfanget at alkoholrelaterede skader.

Loven indeholder følgende elementer:

 • Et totalt nej til salgsfremmende reklame i indenlandske medier
 • En 18 års aldersgrænse for at kunne købe alkohol
 • Særlige krav for tilstedeværelsen af unge under 18 år i miljøer med alkohol
 • Klare og regulerende bevillingskrav i forhold til såvel det at sælge som udskænke alkohol
 • Klare handlemuligheder for i bevillingsarbejde at vægte de sundhedsmæssige og sociale perspektiver samt håndhæve lovgivningen
 • Beskyttelse af personale som sælger eller udskænker alkohol (må ikke selv have indtaget alkohol)
 • Krav om licens for at kunne sælge alkohol samt krav om afskærmning af butiksområde og begrænsning af tidsrum for salg
 • Stop for salg af komponenter til hjemmefremstilling af alkohol
 • krav om dørvagter og dørvagtuddannelse på visse skænkesteder
 • voldsforebyggende elementer
 • krav om alkoholpolitik i alle offentlige virksomheder
 • fastsætter det rådgivende Allorfik´s  (Alkohol- og Narkotikaråd) opgave og rolle i forhold til det grønlandske selvstyre, Naalakkersuisut.

Lovgivningen skal ses i sammenhæng med de indsatser, der i øvrigt gøres for at reducere omfanget at alkoholrelaterede skader i Grønland, som man kan læse om i Forslag til national plan for fremtidens misbrugsbehandling.


Inatsisartutlov.PNG

Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol

 • Publiceret

  23.11.17

 • Side

  10

Download
300,5 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!