Forslag til nye genstandsgrænser i UK

Storbritanniens UK Chief Medical Officers har sendt et nyt forsalg til genstandsgrænser i høring frem til 1. april. Forslaget indebærer en fælles grænse for mænd og kvinder svarende til 10 genstande om ugen eller midterpositionen mellem de danske lavrisikogrænser på 7 genstande til kvinder og 14 til mænd.Publiceret

01.01.16


Udgiver

Department of Health


Kategori

Rapport


Forslaget til en opdatering af retningslinjen om alkohol til offentligheden, bygger det på følgende principper:

 • Folk har ret til præcise oplysninger og klar rådgivning om alkohol og dens sundhedsmæssige risici.
 • Regeringen har et ansvar for at sikre disse oplysninger gives åbent til borgerne, så de kan træffe et informeret valg.

Mens der kun findes meget lidt dokumentation om effektiviteten af retningslinjer, i forhold til at sikre en ændring i sundhedsadfærd, er der nogle generelle erfaringer fra både videns gennemgange og fra andre områder (social marketing, målsætning, adfærdspsykologi etc.), som bør tages i betragtning når nye retningslinjer baseret på ny sundhedsevidens indføres:

begrundelsen for retningslinjerne bør klart defineres og de bør være:

 • Enkle,
 • bestemte,
 • målelige,
 • tidsbundet; og
 • realistiske

Det er afgørende at præsentere vigtige oplysninger om folkesundhed på en brugbar og forståelig måde, der afspejler den evidensbaseret sundhedsrisiko, der findes, gennem effektive sundhedsbudskaber.

Retningslinjen kommer med anbefalinger om, at voksne højest bør drikke 10 genstande om ugen for at holde sig unde lavrisikogrænserne for helbredsskader, at man bør minimere alkoholindtaget til højest få genstande drikkeepisode for ikke at øge risikoen for ulykker og korttidsskader - og endelig at det er sikrest for gravide helt at undgå alkohol.

 

Du kan læse alle baggrundsrapporter og anbefalinger her


UK Chief Medical Officers' Alcohol Guidelines Review.PNG

UK Chief Medical Officers’ Alcohol Guidelines Review - Summary of the proposed new guidelines

 • Publiceret

  01.01.16

 • Side

  7

Download
552,1 Kb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!