Evaluering af kommunernes forebyggelse

Rapporten ”Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017” gør status over kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens 11 tematiserede forebyggelsespakker. I forhold til alkohol vurderer 44% af kommunerne, at man i høj grad lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Alkohol er rykket 9 procentpoint frem siden sidste måling i 2015. Kun tobaksområdet prioriteres højere af kommunerne.Publiceret

01.01.18


Udgiver

Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, SDU


Forfattere

 • Ida Nielsen Sølvhøj
 • Camilla Øst Cloos
 • Nanna Schneekloth Jarlstrup
 • Teresa Holmberg

Kategori

Rapport


Siden 2007 har kommunerne haft et meget stort ansvar for at skabe sunde rammer samt etablere sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud til borgerne. For at styrke forebyggelsesarbejdet udsendte Sundhedsstyrelsen 2012-2013 i alt 11 tematiserede forebyggelsespakker med  vidensbaserede anbefalinger til kommunerne.

Om forebyggelsespakkerne står der i rapporten: ”De 11 forebyggelsespakker, der blev udgivet fra juni 2012 til december 2013, formidler den aktuelt bedste viden, der findes, i forhold til at skabe en systematisk og effektiv sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats. Dette indebærer blandt andet, at indsatserne er sammensat, sådan at der er størst sandsynlighed for at opnå positiv effekt på borgernes sundhed. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj, og de faglige anbefalinger skal medvirke til at kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde, både i forhold til eksisterende og nye indsatser”.  

Evalueringen af pakkerne er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Resultaterne er baseret på besvarelser fra spørgeskemaer sendt ud til alle landets 98 kommuner i 2017, initiativet er en gentagelse fra evalueringerne i 2013, 2014 og 2015. Svarprocenten for 2017 er den samme som i 2015, hvor der tilsvarende var 95 kommuner, der besvarede spørgeskemaet.

I relation til forebyggelsespakken på alkoholområdet er kommunerne blevet spurgt ind til om man har:

 • iværksat dialog mellem ungdomsuddannelser om alkoholpolitik
 • etableret et fast samarbejdsforum omkring alkoholbevillingsopgaven
 • medarbejdergrupper i kommunen med borgerkontakt som foretager kort opsporende samtale om alkohol
 • udbyder alkoholbehandlingstilbud til forskellige målgrupper (f.eks. gravide og socialt udsatte)
 • etableret praksis omkring at spørge gravide om alkoholvaner og henvises efter behov
 • udarbejdet handlevejledninger til frontpersonale i forhold til den korte opsporende samtale om alkoholvaner
 • etableret retningslinjer for hvordan institutioner kan samarbejde med socialforvaltningen samt støtte børn, der belastes af forældres alkoholproblemer.

Rapporten viser, at stadig flere kommuner lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forebyggelse, men samtidig at der er plads til forbedringer.
I forhold til kronisk sygdom er det kun hver anden kommune, der lever op til anbefalingerne om forebyggende samtale om alkohol. Det er cirka 25 procentpoint ringere end fysisk træning, tobaksafvænning mfl. Derudover er der eksempelvis kun seks ud af ti kommuner, som spørger gravide om alkoholvaner og henviser til det regionale familieambulatorium ved behov. Det er også kun i seks ud af ti kommuner, at medarbejdere i socialforvaltningen og jobcentre foretager kort opsporende samtale om alkohol. Oplysningerne skal dog sammenholdes med, at 91% af kommunerne vurderer at have alkoholbehandlingstilbud til gravide og 95% vurdere at have alkoholtilbud til socialt udsatte og sårbare.

Nedenfor finder du det særlige afsnit om alkohol. Alkohol indgår dog flere steder i rapporten fx under afsnittet om kroniske sygdomme. Du kan læse hele rapporten her.


Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats billede.PNG

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017

 • Publiceret

  01.01.18

 • Side

  41

Forfattere

Ida Nielsen Sølvhøj Camilla Øst Cloos Nanna Schneekloth Jarlstrup Teresa Holmberg

Download
2,2 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!