Den europæiske alkoholhandlingsplan 2012-2020 fra WHO

WHOs europæiske alkoholskadeshandlingsplan 2012-2020 er godkendt af alle medlemsstaterne i den europæiske region i september 2011. Planen beskriver inden for 10 temaer en række evidensbaserede muligheder og politiske tiltag der vil reducere skadelig brug af alkohol. Til hver tema er der udarbejdet en række spørgsmål til afklaring af om landene nu bruger de muligheder man ved virker – eller er nødvendige for at kunne justere sin indsats.Publiceret

01.01.12


Udgiver

World Health Organization - Regional office for Europe


Kategori

Rapport


Rapportens forord af Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director for Europa:

 

I WHO har den europæiske region den lidet misundelsesværdige position som den region i verden med de højeste niveauer af alkoholforbrug og alkoholrelaterede skader. Dette er en udfordring. Forholdsvis simple og omkostningseffektive handlinger, kan dog bringe hurtige og betydelige gevinster i befolkningens; sundhed og trivsel, øge beskæftigelsen og produktivitet, øge sundhed, bidrage til økonomisk lighed og større social samhørighed og integration. Det er muligt at gennemføre en effektiv sundhedspolitik.

Med den første europæiske alkoholhandlingsplan i 1992, var den europæiske region førerende i at udvise ansvar for at reducere skadevirkningerne af alkohol. Ansporet af det momentum for handling som den globale strategi for at reducere det skadeligt alkoholforbrug fra 2010 gav, kan regionen opretholde lederrollen gennem lanceringen af ​​en fornyet og styrket europæisk handlingsplan for at reducere skadelig brug af alkohol 2012-2020.

Betydningen af ​​det skadelige alkoholforbrug som et folkesundhedsmæssigt fokusområde bør ikke undervurderes – hverken selvstændigt eller i forbindelse med fremme af trivsel og sund livsstil og reduktion af byrderne fra både ​​ikke-smitsomme og nogle smitsomme sygdomme. Selvom kun halvdelen af ​​verdens befolkning drikker alkohol, er det den tredje største årsag til dårligt helbred og for tidlig død globalt, efter lav fødselsvægt og usikker sex, og større end tobak. Alkohol er en ydre faktor (teratogen), der påvirker fosterets udvikling. Alkohol er neurotoksisk og påvirker hjernens udvikling; det er berusende og forårsager en bred vifte af personskader. Alkohol er kræftfremkaldende, hvilket medfører en lang række kræftformer; det er immunundertrykkende og forøger risikoen for smitsomme sygdomme, og er en af årsagerne til en række sygdomme. Alkohol skader andre mennesker end den, der drikker, enten gennem trafikulykker, andre ulykker, vold i hjemmet og andre steder. Ud over de menneskelige omkostninger, koster alkohol samfundet som helhed. Jo mere du bliver udsat for alkohol – direkte som passivt - jo større indvirkning får det på livskvaliteten. Økonomisk effektivitet på arbejdspladsen er svækket gennem formindsket produktivitet som følge af alkohol. Den reelle risiko for at dø af en alkoholrelateret skade eller sygdom stiger med både den totale mængde af ​​alkohol indtaget gennem livet og fra omfanget af drikkeepisoder med storforbrug (heavy drinking – som er særlig skadeligt).

Handlingsplanen blev godkendt af de 53 europæiske medlemsstater på regionalkontoret for Europa i september 2011 i Baku, Aserbajdsjan. Planen omfatter en bred vifte af politikker og programmer, der er forholdsvis billige og lette at implementere, kan reducere skadeligt alkoholforbrug, fremme sundhed og trivsel, forbedre produktiviteten og øge menneskelige, sundhed og social kapital i hele livsforløbet fra fødsel til ældre. Handlingsplanen foreslår en række muligheder inden for 10 indsatsområder i en samlet (global) strategi for reduktion af skadeligt alkoholforbrug – det er en plan som alle europæiske medlemslande kan engagere sig i.

Med politisk vilje og lederskab samt engagement vil alle landene kunne styrke deres handlinger på alkoholområdet og opnå både bedre sundhed og en økonomisk belønning.


WHO european action plan 2012-2020.PNG

European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012-2020

  • Publiceret

    01.01.12

  • Side

    83

Download
5,9 Mb

Fandt du denne artikel relevant?

Tak for din tilbagemelding!